Een aantal sectoren in de landbouw maken door de coronacrisis financieel een moeilijke periode door. Heel wat bedrijven hebben te lijden onder bijzonder hoge bedrijfskosten. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits kondigt aan dat land- en tuinbouwers vanaf eind deze maand ook gebruik kunnen maken van een overbruggingslening. Ook toeleveranciers in de agrifoodsector kunnen rekenen op overbruggingsmogelijkheden. Voor deze maatregel wordt voor alle sectoren samen in totaal 100 miljoen euro uitgetrokken.  Dat heeft minister Crevits in het Vlaams parlement bekend gemaakt op een vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy.

“Een deel van de Vlaamse landbouwers maakt zich ernstig zorgen. Varkensboeren moeten door de lage varkensprijzen ten gevolge van de coronacrisis, de Afrikaanse varkenspest en hoge grondstofprijzen elke maand grote bedragen zelf bijpassen. Een aantal landbouwers uit de tuinbouwsector kampt eveneens met cashproblemen door de oplopende kosten. Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen zorgen we voor tijdelijke overbruggingsleningen tegen een lage rente, ook land- en tuinbouwers kunnen hiervan gebruik maken. De eerste terugbetaling gebeurt na 12 maanden na het afsluiten van de lening. Zo helpen we bedrijven deze moeilijke periode overbruggen. Van de ketenpartners verwachten we intussen dat het genomen engagement om de volledige varkenssector te versterken nu ook in acties uitmondt.” Vlaams minister van Landbouw en Economie Hilde Crevits

Landbouwsectoren worden gekenmerkt door het werken met levende materie waarbij je niet van de ene op de andere dag de productie stil kan leggen of zeer sterk ban bijsturen. Er is de crisis in de varkenssector, maar ook de tuinbouwsector bijvoorbeeld heeft zoals iedereen te kampen met hogere kosten. Landbouwers moeten vandaag vaak dure grondstoffen zoals voeders, meststoffen of brandstof aankopen en kampen toch met tegenvallende verkoopprijzen. Overbrugging van deze moeilijke periode is meer dan ooit aan de orde en wordt zeer dringend zowel voor de land- en tuinbouwers als voor de toeleverings- en verwerkende bedrijven.

Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal eind deze maand een coronaregeling en een aanvraagmodule open worden gesteld, die toelaat dat bedrijven waaronder land- en tuinbouwers een overbruggingslening kunnen aangaan bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).  Voor bedrijven met minder dan 50 werknemers die voldoen aan de voorwaarden is er een overbruggingslening mogelijk tot maximaal 200.000 euro aan een intrest van 1% die uitgesteld moet terugbetaald binnen een periode van 36 maanden waarbij men eerste 12 maanden uitstel van terugbetaling kan bekomen. Er wordt in totaal in 100 miljoen euro voorzien voor deze maatregel, voor alle sectoren samen.

Ook toeleveranciers in de land- en tuinbouw die in een financieel moeilijke situatie terecht gekomen zijn, zullen een beroep kunnen doen op deze lening en kunnen vandaag al een beroep doen op de waarborgsystemen van PMV. Het gaat om een waarborgbeheer bij overbruggingskredieten tot 750.000 euro met een waarborg van 75% en terugbetaalbaar op 10 jaar. Ook de Gigarantregeling staat nog steeds open, ook voor de land- en tuinbouwbedrijven.

Er zal in de nabije toekomst nagegaan worden hoe, bij de hertekening van het toekomstige kader voor waarborgverlening bij overbrugging door PMV, ook de primaire land- en tuinbouwbedrijven kunnen worden meegenomen volgens een analoge regeling afgestemd op de Europese voorwaarden die van toepassing zijn.