Maasverontreiniging: piek van de verontreiniging lijkt voorbij, opvolgingsmaatregelen blijven gehandhaafd.

08-08-2007

Op initiatief en in aanwezigheid van minister Crevits vond deze middag een opvolgingsvergadering plaats op haar kabinet met betrekking tot de maasverontreiniging in Wallonië van vorige week. 

Uit de analyse van de in de voorbije dagen genomen stalen blijkt dat de piek van de vervuiling op de Maas voorbij is. De verontreiniging verplaatst zich verder in het Albertkanaal en de Kempische kanalen en neemt gestadig af. De eerder deze week aangekondigde maatregelen blijven voorzichtigheidshalve gehandhaafd. Zo wordt nog afgeraden om in de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen gevangen vis te consumeren. 

Het agentschap Natuur en Bos blijft ook de komende dagen nog patrouilleren langs de Maas en de kanalen. Gebruikers van maaswater en kanaalwater voor viskwekerijen en natuurgebieden werden de voorbije dagen aangeraden om eventuele waterinnames preventief stop te zetten. Bedrijven langs het Albertkanaal die het water gebruiken in hun productie of als proceswater worden eveneens op de hoogte gebracht. 

De VMM zal ook de komende dagen de kwaliteit van het water op de voet blijven volgen. Minister Crevits gaf ook de opdracht om de gemaakte kosten en de geleden en mogelijks nog te lijden schade nauwkeurig op te volgen. 

 

Voor meer inlichtingen:  

Kabinet Hilde Crevits, Leen De Sadeleer, 0485-96 00 13

Agentschap voor Natuur en Bos, Bart Denayer, visserijbioloog, 0475-67 89 90

Vlaamse Milieumaatschappij, Mie Van den Kerchove, woordvoerster, 0476-20 50 24

Vlaamse Milieumaatschappij, Philippe D’Hondt, afdelingshoofd meetnetten en onderzoek, 053-72 66 85

De Scheepvaart, Willy Van Deurzen, afdelingshoofd, 0495-28 45 68