Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits worden de criteria om innovatiesteun toe te kennen, aangepast. Nu wordt rekening gehouden met de tewerkstelling en investeringen. In de toekomst moet een bedrijf om innovatiesteun te krijgen ook andere maatschappelijke baten in rekening brengen. Dat gaat bijvoorbeeld om innovaties gericht op meer duurzaamheid, denk maar aan het verminderen van CO2 uitstoot of klimaatinvesteringen. Ook sterker onderwijs, betere mobiliteit,  betere levenskwaliteit, … zijn extra troeven. Ondernemingen moeten aantonen dat ze binnen 5 jaar na ontvangst minstens 10 maal de steun in economische en maatschappelijke meerwaarde omzetten.  

“Innovatie is niet alleen belangrijk voor de competitiviteit van onze regio, maar zeker ook voor het oplossen van veel maatschappelijke uitdagingen. Door innovatiesteun te koppelen aan die maatschappelijke impact willen we daar sneller sprongen voorwaarts maken.” - Hilde Crevits  

In 2020 recordbedrag Vlaamse innovatiesteun

Vlaanderen zal dit jaar een recordbedrag van meer dan €250 miljoen investeren in innovatieprojecten van ondernemingen. Het gaat om 609 projecten die al goedgekeurd zijn. Dat is een kwart meer dan in 2019, toen werden er 496 projecten voor 203 miljoen euro goedgekeurd. Dankzij deze steun kunnen onze ondernemingen nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen. Met overheidssteun gebeuren deze innovaties op grotere schaal, sneller en diepgaander en versterken ze de internationale concurrentiepositie van onze regio. Innovatiesteun is daarom ook belangrijk voor de verankering van innovatieve ondernemingen in Vlaanderen.

Positieve return voor Vlaanderen

Bij het al dan niet toekennen van innovatiesteun kijken we niet alleen naar de kwaliteit van het project. Ook de positieve impact van de innovatie op het bedrijf zélf en de Vlaamse samenleving zijn van belang. De verwachte ‘return on investment’ van geïnvesteerde belastingmiddelen omschrijven we als de ‘valorisatiedoelstellingen’.

In het verleden keken we hiervoor voornamelijk naar economische valorisatie, zoals tewerkstelling en investeringen. Dit zijn belangrijke elementen, maar ze houden onvoldoende rekening met andere, maatschappelijk relevante meerwaarden. Denk maar aan innovaties gericht op meer duurzaamheid, verminderen van de CO2-uitstoot, klimaatinvesteringen, maar ook sterker onderwijs of een betere levenskwaliteit. Daarom worden de valorisatie-eisen voor innovatieprojecten herbekeken. We vertrekken hierbij vanuit een ruimere visie op een positieve, maatschappelijk return voor Vlaanderen, zoals ook in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken.

Vanaf 2021 ook valorisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde

Concreet zullen ondernemingen die vanaf 1 januari 2021 een onderzoeks- of ontwikkelingsproject aanvragen bij VLAIO, alle verwachte maatschappelijke meerwaarden in rekening mogen brengen bij de berekening van het valorisatiepotentieel.

Om het ambitieniveau voldoende hoog te stellen, wordt verwacht dat het project gedurende zijn valorisatieperiode minstens 10 maal de toegekende steun in maatschappelijke meerwaarde omzet. Dit kan door creatie van tewerkstelling, maar ook door het realiseren van milieubaten, verminderen van CO2-uitstoot, uitsparen van overheidsuitgaven, verhogen van de levenskwaliteit, … 

Om de grote vraag en de uitdagingen de komende maanden en jaren te kunnen volgen, wordt er in het Vlaams relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ in 100 miljoen euro extra voorzien voor innovatiesteun.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Innovatie zorgt voor dynamiek in onze economie. Door de brede maatschappelijke meerwaarde van innovatie ook mee te nemen bij de beoordeling van projecten, moedigen we ondernemers aan om maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve en economisch rendabele manier aan te pakken. Dat is een win-win voor onze ondernemingen en voor Vlaanderen.”