De Europese Commissie heeft deze avond haar goedkeuring gegeven aan de Corona achtergestelde lening voor start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen tot 2 miljoen euro onder bepaalde voorwaarden. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft samen met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen aangedrongen om het maximumbedrag op te trekken. Bedrijven die in deze moeilijke periode meer ademruimte nodig hebben, kunnen op die manier een lening krijgen op een termijn van 3 jaar. Als er ook een private investeerder optreedt, zijn zelfs leningen tot 3,5 miljoen euro toegelaten.

Voor veel bedrijven zal de impact van de coronacrisis ook de komende maanden nog voelbaar zijn. Om die bedrijven ook op langere termijn de nodige financiële buffers te verschaffen is er de achtergestelde lening. Vanaf 5 mei 2020 konden start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen hun aanvraag indienen voor een lening tot 800.000 euro. Omdat voor sommige bedrijven die bovengrens te laag is, werd verder onderhandeld met de Europese Commissie om hogere leningen toe te laten. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld.

Voorwaarden

  • Rentevoet[1]:
  • Start-ups en scale-ups: gecombineerde rentevoet

Voor de leningen boven de 800.000 euro wordt een gecombineerde rentevoet gehanteerd. Het optrekken van het leningbedrag gaat gepaard met een opsplitsing in schijven, met elk een aparte rentevoet:

  • Tot 800.000 euro: converteerbare achtergestelde lening op 3 jaar aan 5%
  • Boven 800.000 euro: achtergestelde lening op 3 jaar met een minimumrente van 6%

 

  • Kmo’s en zelfstandigen: vaste rentevoet

4,5% voor het volledige bedrag tot 2 miljoen euro

  • Maximumbedrag

Maximaal het grootste van de volgende bedragen:

  • 100% van de loonkost
  • 12,5% van de omzet

Met een maximum van 2 miljoen euro indien PMV als enige financier optreedt.

Het bedrag kan worden opgetrokken tot 3,5 miljoen euro als er een bijkomende investeerder of financier optreedt. Voor het overige blijven de modaliteiten van de lening tot 800.000 euro van kracht. Bedrijven die al een lening van 800.000 euro aangevraagd hebben, kunnen het bedrag van de aanvraag verhogen.

Algemeen manager van PMV Michel Casselman: “In crisissituaties is het niet enkel zaak om snel te handelen, maar vooral ook om te zorgen dat alle segmenten van onze bedrijven worden bediend. Daarom zijn we bijzonder verheugd dat bijvoorbeeld ook scale-ups en meer mature kmo’s grotere bedragen zullen kunnen lenen. Het is net die groep bedrijven die veel mensen te werkt stelt en zal zorgen voor de innovatieve versnelling die op lange termijn nodig zal zijn om Vlaanderen internationaal op de kaart te houden”

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Veel bedrijven zullen ook de komende maanden en zelfs jaren nog nood hebben aan extra kapitaal om deze crisis te boven te komen. Daarom hebben we achtergestelde leningen op een termijn va 3 jaar mogelijk gemaakt. Eerder al heeft de Europese Commissie beslist dat een achtergestelde lening tot 800.000 euro mogelijk was, nu is er ook goedkeuring voor leningen tot 2 miljoen euro en zelfs 3,5 miljoen euro als er een private investeerder is. Op die manier bieden we een financieringsinstrument dat de nodige financiële zuurstof op middellange termijn geeft. ”