Als er meer jobkansen zijn op de arbeidsmarkt, kiezen leerlingen er sneller voor om zonder diploma de schoolbanken te verlaten. Nieuwe cijfers rond vroegtijdig schoolverlaten bevestigen deze trend. In het schooljaar 2016-2017 ging het om 7.524 vroegtijdige schoolverlaters. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijft het halen van een diploma de beste waarborg voor duurzaam werk.  Iedereen verdient een goede opleiding met het oog op de toekomst. Dat is ook het uitgangspunt van recente hervormingen zoals het duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs, de versterkte leerlingenbegeleiding en de hervorming van het volwassenenonderwijs met meer aandacht voor kwetsbare cursisten.

Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten. In het schooljaar 2016-2017 behaalden bijna 9 op de 10 leerlingen een diploma (60.736 jongeren). In datzelfde jaar verlieten 7.524 leerlingen de schoolbanken zonder diploma. Dit betekent dat 11% vroegtijdig de schoolbanken verliet zonder kwalificatie om hoger onderwijs te starten of kansrijk naar de arbeidsmarkt te stappen. In het schooljaar 2015-2016 was dit 10,3%. In het schooljaar 2009-2010, toen het eerste rapport verscheen, bedroeg het percentage vroegtijdige schoolverlaters nog 12%.

Vooral jongens worden aangetrokken door de arbeidsmarkt

Onze economie doet het goed. En dat is positief nieuws voor iedereen die werk zoekt. Zeker als je een diploma hebt, is de kans om snel een job te vinden heel groot. De aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt heeft echter ook een keerzijde. Ook jongeren die nog geen diploma hebben, komen sneller in verleiding om voor de arbeidsmarkt te kiezen. Opvallend is dat vooral jongens het onderwijs zonder diploma verlaten. Vorig rapport was dit 12,6% nu is dit gestegen naar 13,9%. Het percentage blijft bij meisjes stabiel op 8%. Uit onderzoek blijkt dat de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt ook sterker weegt bij jongens dan meisjes.

 

Omdat je kans wagen op de arbeidsmarkt niet noodzakelijk een job oplevert, deelt onderwijs sinds vorig schooljaar de gegevens van de vroegtijdige schoolverlaters met VDAB. Zo verdwijnen jongeren niet van de radar en krijgen ze begeleiding op weg naar een job of vervolgopleiding.

Opvallend is ook dat bijna één derde van de jongeren een jaar na het schoolverlaten ingeschreven is bij de Examencommissie secundair onderwijs of een centrum van het volwassenenonderwijs. Met de hervorming van het volwassenenonderwijs die ingaat vanaf 1 september 2019 zullen centra met veel kwetsbare cursisten zoals werkzoekenden en kortgeschoolden meer lesgevers, werkingsmiddelen en ondersteunend personeel krijgen. Zo worden cursisten meer gestimuleerd om een kwalificatie of diploma te halen. Zo wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ongekwalificeerde uitstroom tegengaan, cursisten versterken op de arbeidsmarkt en centra aanmoedigen volledige opleidingen met voldoende kwaliteitsvolle trajectbegeleiding aan te bieden.

Gegevens per provinciestad en centrumstad

De provincie Vlaams-Brabant kende in het schooljaar 2016-2017 met 9,2% het laagste aantal vroegtijdige schoolverlaters, gevolgd door West-Vlaanderen met 9,4%, Oost-Vlaanderen met 10%, Limburg met 11,2%, Antwerpen met 12,5% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 21,5%.  

Centrumsteden doen het doorgaans minder goed dan het Vlaamse gemiddelde. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (21.5%), Antwerpen (21,8%) en Genk (21,2%) verlaat quasi 1 op de 5 leerlingen de schoolbanken zonder diploma. In Roeselare (10%), Hasselt (11,7%) Mechelen (13,5%) en Aalst (13,7%),  daalde het aantal vroegtijdige schoolverlaters tegenover de vorige meting.

Profiel van de vroegtijdige schoolverlater

Het hoogst percentage vroegtijdige schoolverlaters zit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso), waar het percentage stijgt van 53 naar bijna 58%. Anders geformuleerd: de kans om vroegtijdig het onderwijs te verlaten ligt meer dan 24 keer zo hoog in het dbso dan in het aso waar slechts 2,4% zonder diploma de school verlaat. Het is daarom belangrijk dat duaal leren ook in de centra voor deeltijds onderwijs een sterke leerweg wordt waar jongeren met volle overtuiging voor kiezen. In het tso verlaat 7,4% vroegtijdig het school, in het kso 12,8% en in het bso 17%.

Zittenblijven blijft een belangrijke voorspeller voor schoolse uitval. Bijna elke vroegtijdige schoolverlater heeft in zijn of haar onderwijsloopbaan één of meerdere jaren achterstand opgelopen. Bij de jongeren die meer dan 2 jaar schoolse achterstand hebben opgelopen, verlaat 48,7% de schoolbanken zonder diploma. Kwetsbare leerlingen lopen ruim 5 keer meer de kans om het onderwijs vroegtijdig te verlaten. Het opleidingsniveau van de moeder heeft een belangrijke invloed op de onderwijskansen. De kans dat een kind van een hoogopgeleide moeder het onderwijs vroegtijdig verlaat ligt ruim 7 keer lager dan bij de kinderen van moeders die het lager onderwijs niet hebben afgerond. Ook niet-Belgen lopen meer kans op vroegtijdig schoolverlaten. Bijna 1 op de 5 van de vroegtijdige schoolverlaters heeft niet de Belgische nationaliteit.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De aantrekkingskracht van onze arbeidsmarkt verleidt ook jongeren om zonder diploma de schoolbanken te verlaten. Ze wagen hun kans om een job te vinden. Het behalen van een diploma blijft echter de hefboom om duurzaam werk te vinden. Niet verwonderlijk dat bijna één derde van de jongeren een jaar na het schoolverlaten zich dan ook inschrijft bij de Examencommissie secundair onderwijs of een centrum van het volwassenenonderwijs om toch een kwalificatie te halen. Elke jongere verdient een goede opleiding met het oog op de toekomst. Diezelfde ambitie zit ook achter recente hervormingen zoals het nieuwe duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs, de versterkte leerlingenbegeleiding en de hervorming van het volwassenenonderwijs met aandacht voor kwetsbare cursisten. We zetten met deze vernieuwingen sterk in op het voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom. Zo biedt duaal leren jongeren én werkgevers alle kansen om in te zetten op leren op de werkvloer. Op die manier maken we het behalen van een kwalificatie en diploma aantrekkelijker en geven we jongeren die misschien wel schoolmoe maar daarom niet leermoe zijn, een frisse start.”

Meer info kan u hier vinden: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/onderwijsstatistieken/themas-onderwijsstatistieken/vroegtijdig-schoolverlaten

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.