Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een subsidie van 100.000 euro toe voor het project CONNECT van het vormingscentrum Arktos voor jongeren. De bedoeling is dat Arktos jongeren met een extreem risicogedrag zoals radicalisering en ernstige gedragsproblemen begeleidt en ook in klas- en schoolverband hierrond werkt. Vanaf januari 2016 zal Arktos instaan voor 1000 begeleidingsuren.

Het radicaliseringsthema is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De aanslagen op Charlie Hebdo, in verschillende steden wereldwijd en de terreurdreiging onlangs in Brussel brengen onzekerheid en angst met zich mee. Scholen en leerkrachten stellen zich soms vragen over hun rol en houding en merken dat hun draagkracht kan worden aangetast in het omgaan met leerlingen met extreem risicogedrag (misdrijven, radicalisering, ernstige gedragsproblemen….).

Het project CONNECT van Arktos heeft als doel om heel snel expertise in te zetten in die scholen in Vlaanderen en Brussel waar een concentratie van jongeren met extreem risicogedrag de draagkracht en de veerkracht van het leerkrachtenteam en de scholen te boven gaat. Elke vraag wordt besproken in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, de onderwijsnetten, het netwerk tegendiscours en mogelijke andere partners.

Volgende elementen maken deel uit van de aanpak:

-       Een vraaggerichte begeleiding

-       Een intensieve begeleiding

-       Op maat/flexibel

-       Een waarderende en herstelgerichte aanpak

 

Het aanbod beslaat zowel uit directe aanpak en preventie.

 

-       Op niveau van de leerlingen is er de individuele begeleiding en vorming om jongeren weerbaarder en veerkrachtiger te maken, steeds in overleg en in samenspraak met de leerkrachten en de school.

 

-       Op niveau van de klasgroep gaat Arktos aan de slag rond doelstellingen die betrekking hebben op het functioneren van de klas en de interactie met de leerkrachten. Een traject waar gelijktijdig individuele leerlingen, klassen en leerkrachten(teams begeleid worden geniet de voorkeur in kader van duurzaamheid. De doelstellingen gaan over veiligheid, welbevinden, samenwerking en communicatie.

 

-       Op niveau van de leerkrachten en leerkrachtenteams heeft de begeleiding als doel om de leerkracht te ondersteunen in het uitvoeren van zijn/ haar opdracht. Zowel het geven van vorming, ondersteuning via individuele gesprekken en coaching on the job behoren tot de mogelijkheden. Arktos reikt handvaten aan in het omgaan met leerlingen die extreem risicogedrag stellen of klasgroepen waar deze leerlingen deel van uitmaken.

 

-       Op niveau van de school zetten ze in op het inbrengen van expertise met het oog op het verhogen van de draagkracht/ veerkracht van de school in het omgaan met jongeren die extreem risicogedrag vertonen.

 

-       Op niveau van de ouders en de context van de leerling bewerkstelligt Arktos een zo hoog mogelijke betrokkenheid. Tijdens contact met de ouders/ context trachten ze hen bewust te maken van het risicogedrag dat zich stelt bij de leerling en/of klasgroep.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het thema radicalisering leeft, ook bij scholen en leerkrachten. Scholen zijn soms onzeker en weten niet altijd hoe ze moeten omgaan met jongeren met extreem risicogedrag. Arktos heeft een grote expertise opgebouwd om de veerkracht van jongeren te versterken tegenover radicale invloeden. De doelgroep van CONNECT zijn Vlaamse scholen met een hoge concentratie van jongeren met extreem risicogedrag. De jongeren en het hele schoolteam kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding van Arktos.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.