Minister Crevits ondersteunt Kankerregister met bijna 400.000 euro 

 

 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert ook in 2022 opnieuw bijna 400.000 euro in de Stichting Kankerregister. De Stichting Kankerregister verzamelt gegevens en statistieken over kanker. De basistaken van de organisatie bestaan erin om alle nieuwe kankerdiagnoses in België te registreren, te valideren, op te volgen en bij te houden in een gegevensbank. Op basis van die gegevens kan het beleid rond kankerpreventie beter vormgegeven worden. 

 

“In 2019 werden in België bijna 72.000 nieuwe kankerdiagnoses geregistreerd, in 2020 lag dit cijfer door corona bijna 5% lager (68.500 diagnoses). Ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen wordt voor hun 75ste verjaardag met de ziekte geconfronteerd. Om kankerpreventie en de kwaliteit van kankerzorg te versterken, is een goede dataverzameling van cruciaal belang. Daarom investeren we ook dit jaar opnieuw bijna 400.000 euro in de Stichting Kankerregister. Dankzij het Kankerregister is het mogelijk om in Vlaanderen een op bewijs gebaseerd onderbouwd preventie- en zorgbeleid te voeren, dat op basis van objectieve gegevens gemonitord en opgevolgd wordt.” – Hilde Crevits  

 

Sinds 2017 ontvangt de Stichting Kankerregister van Vlaanderen jaarlijks middelen om alle nieuwe kankerdiagnoses te registreren, te valideren en op te volgen. Die gegevens zijn essentieel voor de realisatie en de monitoring van een aantal beleidsdoelstellingen rond kankerpreventie, de vermindering van de kankerziektelast en -sterfte en de kwaliteit van de kankerzorg. Concreet worden de gegevens ook gebruikt voor de organisatie, aansturing en evaluatie van de Bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikke darm- en baarmoederhalskanker en voor de metingen rond zorgkwaliteit in ziekenhuizen door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).  

 

Cijfers over kanker 

 

Cijfers over kankerincidentie zijn beschikbaar op https://kankerregister.org/Cijfers_over_kanker. In het jaar 2020 werden 68.500 nieuwe diagnoses gesteld, dat zijn er ongeveer 5% minder dan in 2019 toen er 72.000 diagnoses waren. De daling is vooral te wijten aan corona. Nog steeds betekent dit wel dat ongeveer één op drie mannen en één op vier vrouwen met de ziekte te maken krijgt voor hun 75ste verjaardag. 

 

 

 

PERSCONTACT: Arne De Brabandere - woordvoerder - 0496029889