Minister Hilde Crevits en gouverneur André Denys sluiten akkoord ivm de coördinatie van de groenpool ‘Parkbos Gent’

23-07-2007

Het Parkbos is gelegen op het grondgebied van de gemeenten De Pinte, St.Martens-Latem en de stad Gent en vormt een groenpool van ongeveer 1200 ha met bebouwing en land- en tuinbouw. Het is de bedoeling dat dit gebied ook wordt ingericht en ontsloten voor wandelaars, fietsers, ruiters, enz. Jongeren moeten er ruimte krijgen in speelbossen en wildere natuurterreinen. Op 23 juli 2007 sloten Vlaams minister Hilde Crevits en de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen André Denys een akkoord over de coördinatie voor het realiseren van het Parkbos. 

De nieuwe bestemming en inrichting van de groenpool werd door de Vlaamse Regering op 16 december 2005 beslist, door de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent'. Dit uitvoeringsplan legt de nieuwe bestemmingen en functies van het gebied vast. De bestaande beperkte bebouwing wordt als bestemming bevestigd. Daarnaast is ook nog een aanzienlijke ruimte gereserveerd voor land– en tuinbouw.  

De realisatie van dergelijk ambitieus project vraagt de inzet en samenwerking van diverse overheidsdiensten en besturen. Gouverneur Denys is volgens minister Crevits dan ook het best geplaatst om de coördinatie van deze noodzakelijke samenwerking op zich te nemen. Hij beschikt over heel wat expertise en ervaring in gelijkaardige projecten. De provincie Oost-Vlaanderen heeft ook al zijn medewerking toegezegd. 

De gouverneur toonde zich enthousiast en beschouwt het Parkbosproject van prioritair belang voor zijn provincie. Een eerste overleg met de gemeentebesturen plant hij al voor september. In oktober wordt de financiering van het strategisch project voorbereid om in december van start te kunnen gaan.  

Minister Crevits continueert daarnaast de inspanningen, die geleverd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos inzake de terreininrichting en het beheer van de bos– en groengebieden. De Vlaamse Landmaatschappij zorgt voor ondersteuning bij het opmaken van een inrichtingsvisie en voor de grondverwerving. 

In de voorbereidende fase speelde de communicatie en de participatie een cruciale rol via een samenwerkingverband tussen de provincie, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Minister Crevits zal ook een budget voorzien voor de toekomstige werking met betrekking tot doelgroepencommunicatie, nieuwsbrieven, een website, infostanden, ondersteuning van de klankbordgroep enz.  

Minister Crevits: “Dit stadsbosproject had in de afgelopen jaren een belangrijke pioniersrol betreffende de vraag hoe men zo’n stadsbosproject moet voorbereiden. Deze rol werd met glans vervuld. Nu kan dit project ook de rol van voorloper opnemen voor wat de concrete uitvoering op het terrein betreft.” 

 

persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be