Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft vandaag de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ voorgesteld. Met de nieuwe gebruiksvriendelijke publicatie wil minister Crevits scholen ondersteunen bij de preventie en de aanpak van pesten. Er gaat daarbij veel aandacht naar peer mediation. Bij peer mediation worden leerlingen opgeleid om bij conflicten op school te bemiddelen. Met de Vlaamse Scholierenkoepel is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om jongeren warm maken en scholen uitnodigen om gebruik te maken van deze methodiek. ‘Conflixers’ zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten.

 

 

 

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee Vlaamse scholen te maken krijgen. De juiste omvang van pesten is niet zo eenvoudig in te schatten. Een studie uit 2012 gaf aan dat Vlaanderen vergeleken met de ons omringende landen niet anders scoort voor pesten bij 15- tot 18-jarigen. Voor 11-jarigen was er toen sprake van dat 20% van die groep jongeren werd gepest.

 

 

 

Om scholen te ondersteunen heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag de nieuwe publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat, hoe reageert jouw schoolteam doeltreffend op pesten?’ voorgesteld. Met de publicatie krijgen scholen informatie en tips voor de preventie en de aanpak van pesten. De focus ligt op ‘empowerment’ van iedereen die bij het beleid tegen pesten is betrokken. Scholen worden uitgenodigd om na te gaan of wat ze doen effectief is en waar ze kunnen bijsturen. Schoolteams kunnen daarbij maximaal rekening houden met de talenten van kinderen en jongeren om via peer mediation conflicten op te lossen. Bij peer mediation worden leerlingen ingeschakeld om te bemiddelen bij conflicten.

 

 

 

De publicatie reikt handvatten aan, heel concrete suggesties rond:

 

 

 

• Wat pesten is en wat het veroorzaakt;

 

• Wat het verschil is tussen pesten en een conflict;

 

• Wat je als schoolteam kan doen om pesten te voorkomen en aan te pakken;

 

• Hoe je bij pesten kan ingrijpen en hoe je het beste communiceert met alle betrokkenen;

 

• Wat 'peer mediatie' is en hoe het deel uitmaakt van een schoolbeleid tegen pesten;

 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Scholierenkoepel

 

Minister Crevits betrekt de Vlaamse Scholierenkoepel nauw om de methodiek van peer-mediation in Vlaanderen verder uit te rollen. Met hen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De Vlaamse Scholierenkoepel zal jongeren warm maken en scholen uitnodigen om na te denken over het toepassen van peer mediation. ‘Conflixers’ zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten. De Scholierenkoepel zal verkennende gesprekken voeren met geïnteresseerde scholen en plant workshops en ontmoetingsdagen. Ze kunnen daarvoor rekenen op experten die al met peer-mediation werken en de leden van het nieuwe Platform Welbevinden van de Vlaamse Onderwijsraad, bij wie ze hun ideeën kunnen aftoetsten.

 

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Pesten aanvaarden we niet. Veel scholen doen er alles aan om een goed schoolklimaat te creëren en nemen maatregelen om pesten tegen te gaan. Via de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ reiken we extra informatie aan en nodigen we scholen uit om recepten op maat te ontwikkelen. Het is belangrijk iedereen bij het pestbeleid te betrekken. Via peer mediation krijgen ‘conflixers’ zelf een krachtige rol toebedeeld bij de bemiddeling in conflicten. We hebben in de Vlaamse Scholierenkoepel een goede partner gevonden om die methode in Vlaanderen verder uit te rollen.”

 

 

 

Meer informatie vindt u op :

 

http://www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag/studiedag_leerlingenbemiddeling/Werken-aan-een-verbindend-schoolklimaat_Def_Spreads_Web.pdf

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.