Minister-president Kris Peeters belooft een krachtige doorstart van de Vlaams Regering

29-06-2007

'Het werk is niet af. We zullen voortwerken om de Vlaamse economie verder te versterken. Deze Vlaamse regering blijft een investeringsregering.' Dat zei Kris Peeters (CD&V) gisteren in het Vlaams Parlement in zijn eerste toespraak als Vlaamse minister-president. Tijdens de bijwijlen hilarische extra zitting van het parlement legden Hilde Crevits en Steven Vanackere de eed af als nieuwe Vlaamse ministers voor CD&V. 

De eedaflegging van de twee nieuwe Vlaamse excellenties in het Vlaams halfrond nam exact 6 minuten in beslag. Vervolgens kwam de nieuwgevormde Vlaamse regering in spoedzitting bijeen om Kris Peeters, tot gisterenochtend minister van Leefmilieu, Energie en Openbare Werken, formeel als hun voorzitter aan te wijzen. Peeters repte zich vervolgens naar het Brusselse Sint-Jansziekenhuis om er de eed van minister-president af te leggen bij de koning, nog herstellende van een heupoperatie. 

Nog geen half uur later was Peeters alweer in het parlement voor zijn eerste regeerverklaring. De nieuwe baas van de Vlaamse regering maakte een positieve tussenbalans op van de lopende legislatuur (2004-2009). 'Er is intussen heel wat gerealiseerd en Vlaanderen doet het goed', klonk het.  

'Maar met nieuwe collega's zijn ook nieuwe verwachtingen en nieuwe verantwoordelijkheden ontstaan', ging Peeters verder. 'Het werk is niet af. Het Vlaams regeerakkoord zal even secuur en daadkrachtig verder worden uitgevoerd zoals de voorbije drie jaar. Ik heb de fakkel overgenomen om op eenzelfde elan de toekomst van Vlaanderen verder te verzekeren.'  

 

Tweede adem 

De nieuwe Vlaamse minister-president benadrukte 'dat burgers van de politici verwachten dat ze richting aangeven, dat ze duidelijk maken waar ze de bakens trachten te verzetten'. En hij liet er geen twijfel over bestaan: 'deze Vlaamse regering blijft ook de komende twee jaar een investeringsregering'. Peeters beloofde dat verder werk zal worden gemaakt van het sociaaleconomisch plan 'Vlaanderen in actie' dat op zoek is naar een tweede adem. Ook inzake onderwijs, zorg en milieu zal een versnelling hoger worden geschakeld. 

Peeters benadrukte dat zijn regering achter een verdere overheveling van bevoegdheden staat. 'Dit moet Vlaanderen de instrumenten in handen geven om datgene te kunnen doen wat Vlamingen nodig hebben', klonk het. 

 

Geit 

De fractievoorzitters gaven een korte repliek op de verklaring van Peeters. Daarbij kwam het tot hilarische situaties. Zo hief Patricia Ceysens (Open VLD) de loftrompet over de liberale ministers Dirk Van Mechelen en Fientje Moerman, maar repte ze met geen woord over de Open VLD-minister Marino Keulen. Toen Filip Dewinter (Vlaams Belang) haar daar op attent maakte, antwoordde Ceysens laconiek 'Ik was hem knal vergeten.' Ze zei vervolgens wel dat dat een grapje was en dat ze Keulen nog wel zou vermelden. Maar dat gebeurde vervolgens duidelijk geïmproviseerd. In de rondgedeelde tekst van haar tussenkomst stond Keulen niet. 

Ook de interventie van Mieke Vogels (Groen!) leidde tot lachsalvo's in het parlement. Vogels had het ineens plastisch over 'de geit die nu met Leterme vertrokken was'. 'Euh, ik bedoel natuurlijk niet Inge Vervotte', klonk het snel.  

 

KVe