Natuurreservaat ‘De Kleiputten van Heist’ te Knokke-Heist wordt uitgebreid en de inrichting van een wandelpark wordt voorzien.

10-08-2007

Vlaams minister voor leefmilieu en natuur Hilde Crevits heeft de uitbreiding van het Vlaams natuurreservaat ‘De Kleiputten van Heist’ goedgekeurd. De totale oppervlakte wordt daardoor met 8,5 hectare uitgebreid van 13,5 hectare tot 22 hectare. De minister wil zachte recreatie volop stimuleren, onder meer met de aanleg van een natuurgericht wandelpark. De wandelaar krijgt via een observatiewand een kijk op de laag gelegen weilanden en kan zo volop genieten van de aanwezige natuurwaarden. 

Het gebied waarmee het natuurreservaat nu werd uitgebreid, bestaat voornamelijk uit lage, vochtige weiden. Die zijn erg belangrijk voor de typische vogel- en plantensoorten die aan de kust talrijk aanwezig zijn. Uit de ondiepe veenlagen kwelt het zilte grondwater op in de laaggelegen weiden. In die zoutminnende graslanden komen soorten voor zoals Zeekraal, Zeeaster, Zilte schijnspurrie en Kweldergrassen. Het gebied is daarom ook internationaal beschermd als Europees Habitatgebied. In de zilte weiden broeden o.a. de Kluut, de Tureluur, de Scholekster, de Kievit en de Grutto. Ook pleisteren er tijdens de trekperiodes grote aantallen Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Kolgans, Watersnip, Wulp en Kemphaan. De veedrinkpoelen zijn een paradijs voor amfibieën met als opvallendste de Groene kikker. In zomer en najaar begrazen runderen en Brabantse trekpaarden de lage weiden. De plaatselijke landbouwers stellen die dieren ter beschikking. De begrazing houdt de soortenrijke vegetatie in stand. 

Vlaams minister Hilde Crevits vindt zachte recreatie erg belangrijk in natuurreservaten op voorwaarde dat dit gebeurt met respect voor de natuur. Ze heeft daarom het beheerplan voor het reservaat ‘De Kleiputten van Heist’ aangepast. Een beperkt deel van het huidige natuurreservaat was in de jaren tachtig ingericht als BMX-piste. Die piste kende nooit veel succes. Het Vlaamse Gewest heeft het terrein daarom aangekocht. De voormalige piste is samen met de aangrenzende rietmoerassen en de lage weiden toegevoegd aan het Vlaams natuurreservaat. Vlaams minister Hilde Crevits heeft nu, als onderdeel van het aangepast beheerplan, beslist om die verlaten BMX-piste om te vormen tot een groot natuurgericht wandelpark van ruim anderhalve hectare. Ze heeft hiervoor een gunstig advies gekregen van de adviescommissie van het natuurreservaat en van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud.

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal op het terrein een ruime vijver uitgraven. De vochtige lage gronden worden beheerd als bloemenrijke hooglanden. Op de bulten komt er inheems struikgewas. De opgehoogde wandelpaden zullen heel het jaar droog kunnen blijven. Tenslotte komt er ook een observatiewand met zicht op de lage weiden.  

Daniel De Vlamynck, schepen van natuur van de gemeente Knokke-Heist is verheugd met het nieuws:“Voor Knokke-Heist is dit een goede zaak. De uitbreiding heeft geen gevolgen voor de landbouwers, bovendien is het een waardevol stukje natuur dat kan ontwikkelen. Dit is een goede zaak voor de natuur en recreatie in onze Stad.” 

“Deze uitbreiding van het natuurreservaat met ruimte voor de zachte recreatie en respect voor de natuur draagt bij tot verder laten ontwikkelen van deze waardevolle natuur, waarbij de wandelaar deze toch kan ontmoeten.” besluit Vlaams minister Hilde Crevits. 

 

Persinfo: 

Leen De Sadeleer, 0485 96 00 13