DREIGINGSNIVEAU 4

Neem extra maatregelen rond toezicht en toegang. 
Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Zaventem, krijg je deze tweede extra editie van Schooldirect. Nu in Vlaanderen het dreigingsniveau naar niveau 4 is gestegen, vraagt Onderwijsminister Hilde Crevits aan scholen extra maatregelen te nemen wat betreft toezicht en toegang. Deze maatregelen gelden tot nader order. Na bijeenkomst van Nationale Veiligheidsraad vanmiddag komen er mogelijk andere maatregelen.

Toezicht en toegang


1. Hou de leerlingen bij een volledige lesdag zo veel mogelijk ook ’s middags op school onder toezicht van het eigen personeel.
2. Probeer de leerlingen op het einde van de schooldag zo veel mogelijk ‘druppelsgewijs’ de school te doen verlaten en niet gelijktijdig. Geef leerlingen ook de boodschap om niet aan de schoolpoort te blijven hangen. Dit geldt ook indien er maar een halve lesdag voorzien is of een ander dagregime (bv. examens).
3. Beperk het aantal personen die sleutels bezitten tot een strikt minimum. Zorg ervoor dat je te allen tijde weet wie welke sleutels in zijn bezit heeft en neem indien nodig maatregelen om dat aantal in te perken.
4. Wees alert voor personen die niet thuishoren op school. Laat op het schoolterrein enkel mensen binnen die er effectief moeten zijn.
5. Maak ook met de ouders afspraken om zo weinig mogelijk op de school te komen.
6. Laat mensen die de leerlingen goed kennen als ‘sluiswachter’ optreden bij de in- en uitgangen van de school.
7. Beperk eventueel het aantal toegangen tot de school.
8. Hou de schoolpoort zo veel mogelijk gesloten. Zorg er wel voor dat de evacuatiewegen vrij zijn.
9. Als de speelplaats uitgeeft op een straat, voorzie dan extra toezicht tijdens de speeltijden.


Activiteiten


1. Grote evenementen die je plande, stel je het best uit of schrap je.
2. Stel eventuele geplande extra-murosactiviteiten uit of schrap ze.
3. Blijf overdag binnen de terreinen van de school.
4. Wie vanochtend al vertrok op uitstap, hoeft niet vervroegd terug te komen.


Communicatie


1. Blijf communiceren met je doelgroepen: ouders, leerlingen (basisonderwijs en secundair onderwijs), leraren, ondersteunend, administratief en technisch personeel.
2. Aan ouders kan je straks deze tips meegeven om met hun kind te praten.
3. Investeer in goede, snelle en duidelijke communicatie. Weeg af welke kanalen je waarvoor gebruikt: social media, mail, website, brief …
4. Met vragen en zorgen kan je terecht bij je aanspreekpunt bij de politie. Ook als je grote evenementen organiseert, neem je het best contact op met de politie over extra veiligheidsmaatregelen. Meer info vind je in de omzendbrief. Weet je niet wie je aanspreekpunt is? Neem contact op met de lokale politie.


Vragen


Schooldirect houdt je in de loop van de dag verder op de hoogte.

Je kan ook altijd terecht bij:
• GO!: sarina.simenon@g-o.be of terreurdreiging@g-o.be of 02 790 97 00
• Katholiek Onderwijs Vlaanderen: willy.bombeek@katholiekonderwijs.vlaanderen
• OVSG: frie.vancamp@ovsg.be
• POV: patrick.weyn@pov.be
• OKO: johan.royeaerd@telenet.be

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.