Het is Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten die het voorstel lanceerde in een interview met De Standaard. Onmiddellijke aanleiding hiervoor is een rapport dat het Departement Onderwijs en Vorming maakte over de schoolloopbaan van kinderen uit het geboortejaar 2006. Daaruit blijkt dat kinderen die niet of te weinig naar de kleuterklas gingen, vijf keer meer kans liepen op schoolse achterstand. Voorts toont de studie aan dat het veelal gaat om kinderen van ouders met een andere dan de Belgische nationaliteit en dat ze ook vaker uit kwetsbare groepen komen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits - die de resultaten van het onderzoek bekendmaakte - wil volgend jaar maatregelen uitwerken om deze kinderen toch vanaf drie jaar in de kleuterschool te krijgen. Maar Gwendolyn Rutten wacht daar niet op, en stelt voor om de inschrijvingsplicht op school te verlagen tot drie jaar en die te koppelen aan het kindergeld.

De voorzitster van Open Vld gaat zelfs nog een stuk verder en wil de kinderbijslag ook koppelen aan taallessen voor moeders met een migratieachtergrond. "Als we de moeders niet bereiken, verliezen we een hele generatie. Het opleidingsniveau van de moeder en de thuistaal zijn bepalend voor de kansen van een kind", zegt ze.

Uiteraard gaat het hier nog maar om voorstellen van Gwendolyn Rutten, die moeten besproken worden binnen de Vlaamse regering. Die is nu bevoegd voor de kinderbijslagen.

Of het voorstel die horde zal passeren, is niet zeker. Meerderheidspartij CD&V reageerde meteen afwijzend bij monde van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers. Voor de christendemocraten is kindergeld een onvoorwaardelijk recht van het kind. Los van voorwaarden, los van het statuut van de ouders.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) ziet een ander probleem. Onderwijs is een gemeenschapsmaterie. Vlaanderen is dus bevoegd. Maar de verlaging van de leerplicht tot drie jaar, zoals Open Vld voorstelt, is federale materie. En dat staat niet in het federaal regeerakkoord.

Ook Freya Van de Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) vinden het voorstel van Gwendolyn Rutten maar niets. Ze vinden het stigmatiserend en vrezen samen met de organisatie Netwerk Tegen Armoede voor nog meer kinderarmoede. Volgens Frederic Vanhauwert van het Netwerk is de kinderbijslag vandaag het meest performante onderdeel van de sociale zekerheid dat het best terechtkomt bij de doelgroep, net omdat het onvoorwaardelijk en laagdrempelig is.

Eric DONCKIER

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2015 Mediafin. Alle rechten voorbehoude

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.