Nieuw bosbeheerplan Groenhove op applaus onthaald

31-08-2007

Grote stap voorwaarts

Het gloednieuwe bosbeheerplan voor Groenhove is er. Vorige maandag werd het unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Het bevat – naast een inventaris van de bestaande fauna en flora en een aantal concrete beheerrichtlijnen – ook een toekomstvisie voor zowel recreatie als natuurontwikkeling. Het unieke is dat het plan voor de allereerste keer voor de volledige bosoppervlakte geldt, dus ook voor het kloosterdomein Virgo Fidelis en de vele andere privépercelen.

Het idee om een bosbeheerplan op te stellen dat zich niet tot het openbaar domein beperkt, is gegroeid binnen de vzw Bosgroep Houtland, die de boseigenaars van meer dan twintig West-Vlaamse gemeenten – openbare besturen en privépersonen – op vrijwillige basis groepeert. De Bosgroep is sinds oktober 2002 actief, maar is pas in juni 2004 een vzw geworden. Toen heeft Torhout zich aangesloten.

 

Ook domein Virgo Fidelis en 88 privé-eigenaars

„Het eerste bosbeheerplan ‘eindversie oktober 2000’ voor Groenhove werd in 2001 door de gemeenteraad goedgekeurd en dit voor de periode 2000-2020”, legt schepen van milieu Willy Depoorter uit. „Dat plan had enkel betrekking op de percelen en dreven die eigendom van de stad waren. Al na enkele jaren drong er zich een actualisatie op, onder andere omdat er een bosleerpad was geopend, tientallen geboortebomen waren bijgeplant en de vijver was uitgegraven en heraangelegd. In 2005 verzocht de Bosgroep Houtland het stadsbestuur om deel te nemen aan de opmaak van een uitgebreider en gezamenlijk bosbeheerplan voor Groenhove in samenspraak met het kloosterdomein Virgo Fidelis en de vertegenwoordigers van de 88 privé-eigenaars. Zo is het nieuwe bosbeheerplan tot stand gekomen. Het werd opgemaakt door het onafhankelijke studiebureau Esher uit Gent. De begeleidende werkgroep was samengesteld uit de coördinator van de Bosgroep Houtland, de boswachter, de ambtenaar privébos van het Agentschap voor Natuur en Bos, de Torhoutse schepen van milieu, de Torhoutse milieuambtenaar, de rector van Virgo Fidelis en twee vertegenwoordigers van de privé-eigenaars. Die werkgroep heeft geregeld met het studiebureau overlegd. Er zijn ook plaatsbezoeken aan het bos gebeurd. In maart van dit jaar werd het ontwerp van het plan aan de stedelijke milieuraad voorgesteld. Nu is de definitieve tekst een feit.”

 

Ontwikkeling van Groenhovebos heel positief

Hilde Crevits, momenteel Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur, heeft als schepen van milieu sterk voor de opmaak van het nieuwe bosbeheerplan geijverd. „Dit is een serieuze stap vooruit”, zegt ze. „De samenwerking tussen overheid en privé-eigenaars is een groot pluspunt. De ontwikkeling van Groenhovebos is heel positief. Dankzij ons beleid van de voorbije jaren is onder andere de water- en de bodemkwaliteit er op vooruitgegaan. Dat doet uiteraard plezier.”

Ook Jos Bruynooghe, gemeenteraadslid voor Groen!, onthaalt het nieuwe bosbeheerplan op applaus. „Ik heb er een goed gevoel bij”, zegt hij. „Dit opent perspectieven. Hopelijk zullen er de komende jaren diverse concrete actiepunten ter uitvoering in de stedelijke milieujaarprogramma’s opduiken. Het stadsbestuur heeft een voorbeeldfunctie en dient het bosbeheerplan uiteraard zo strikt mogelijk na te leven.”


 

JS

"