Nieuw plan voor milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouwsector

06-07-2007

Op voorstel van Hilde CREVITS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering het Sectoraal uitvoeringsplan 'Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw' definitief goedgekeurd. Het plan zet voor de periode 2007-2010 de beleidsprogrammering voorop betreffende het beheer van materiaal- en afvalstromen in de Vlaamse bouwsector. Met het nieuwe plan wil de Vlaamse Regering de bouwmaterialen milieuvriendelijker maken, zowel bij de productie als bij de toepassing ervan.

Bouwen, renoveren en slopen zorgt jaarlijks voor ongeveer acht miljoen ton afval. Dat is bijna drie maal meer dan de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks wordtg eproduceerd. Om deze afvalstroom onder controle te houden werd in 1995 het Uitvoeringsplan 'Bouw- en sloopafval' opgesteld door de Vlaamse Regering. De vooropgestelde acties zijn bijna allemaal gerealiseerd. Meer dan 85% van het bouw- en sloopafval wordt op dit ogenblik gerecupereerd of terug gebruikt als secundaire grondstof. In 1995 was dat nog maar 40%. Met dit resultaat staat Vlaanderen ook voor deze afvalstroom aan de Europese top.

Het nieuwe plan moet het Uitvoeringsplan 'Bouw- en sloopafval' uit 1995 vervangen. Het plan loopt tot 2010. Het werd opgesteld in overleg met de sector en heeft dus een groot draagvlak. Het ontwerpplan werd aangepast aan de reacties en adviezen, die ontvangen werden tijdens het openbaar onderzoek. Algemeen waren er echter geen fundamentele opmerkingen op het ontwerpplan.

Met het nieuwe plan wil de minister de samenstelling van bouw- en sloopafval verbeteren zodat nog meer hergebruik mogelijk wordt. In de komende vier jaar zal de minister van Leefmilieu en Natuur hiervoor vijf projecten laten uitvoeren die moeten leiden tot:
- een beter inzicht op de milieueffecten ten gevolge van het materiaalgebruik in de bouw: wat zijn de emissies tijdens de productie en de toepassing van de bouwmaterialen en hoe moeten ze verwerkt worden wanneer ze in de afvalfase belanden;
- innovaties en systeemveranderingen om te komen tot milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouw (volledig ketenbeheer: vanaf de productie van het materiaal tot op het ogenblik dat het afval wordt).

De vijf projecten hebben betrekking op:
- onderzoek naar de mogelijkheden van milieuverantwoord materiaalgebruik in de bouw;
- selectief slopen zodat gevaarlijke stoffen aan de bron gescheiden worden;
- de ontwikkeling van een globaal beheersysteem voor puingranulaten;
- het effectieve en volledige hergebruik van de steenachtige fracties in bestaande en nieuwe toepassingen;
- het sluiten van de ketens (volledige recyclage) voor de andere materialen die in de bouw gebruikt worden (cellenbeton, gips, kunststof vlakglas, minerale isolatie en dakbitumen).

"Met dit plan slaan we een nieuwe richting in voor bouw- en sloopafval. We bekijken niet alleen de afvalstroom op het ogenblik dat hij ontstaat, maar we richten ons op een volledig ketenbeheer. Op lange termijn willen we komen tot bouwmaterialen die milieuvriendelijk geproduceerd worden en die voor 100% recycleerbaar zijn", aldus minister Crevits.
 

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Mevrouw Cybelle-Royce Buyck
 
Tel: 02 552 66 44
 
GSM: 0486 14 12 72