Nieuwe beheersvorm voor luchthavens Oostende en Wevelgem goedgekeurd

28-09-2007

De regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem krijgen een nieuwe beheersvorm. Die is nu vastgelegd in een voorontwerp van decreet dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde.

De Vlaamse overheid zal instaan voor de basisinfrastructuur. Voor de uitbating van de lucthavens worden private (en/of publieke) partners gezocht.

Het ontwerpdecreet van de bevoegde minister Hilde Crevits (CD&V) laat toe dat er voor beide West-Vlaamse luchthavens een luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) kan worden opgericht, een agentschap van de Vlaamse overheid dat zal instaan voor het beheer van de basisinfrastructuur. Die moet voldoen aan de internationale reglementering.

Om het nodige hiervoor te kunnen doen, trekt Crevits bijkomend 22 miljoen euro uit als kapitaalinjectie. Dat geld is niet alleen bestemd voor de West-Vlaamse luchthavens, maar ook voor die van Deurne, waar eerder al een gelijkaardige beheersconstructie voor werd uitgedokterd.

Voor de eigenlijke commerciële uitbating van de luchthavens zullen dus geïnteresseerde private en eventueel publieke partners (gemeenten, intercommunales, het havenbedrijf,...) gezocht worden. Die kunnen zich dan verenigen in een luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM), een
privaatrechtelijke vennootschap. De LEM's zullen ook voor de veiligheid en de werking van de luchthavenbrandweer moeten instaan. Maar hiervoor betaalt de Vlaamse overheid wel de factuur.

Na de nodige adviezen kan het ontwerpdecreet naar het Vlaams parlement, waar het wellicht binnen een jaar kan worden goedgekeurd.