Nieuwe campagne om pesticidengebruik in Vlaanderen te verminderen

13-09-2007

Hilde Crevits, Vlaams minister voor Leefmilieu en Natuur lanceert vandaag de nieuwe campagne “zonder is gezonder”. Iedere burger wordt opgeroepen om op een verstandige manier om te gaan met pesticiden. Daarenboven wordt iedereen aangemoedigd om de restanten van oude producten en lege verpakkingen naar de gemeentelijke inzamelplaats voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) te brengen. 

Momenteel worden in de tuin de laatste voorbereidingen getroffen voor de winter. Iedereen houdt van een nette en verzorgde omgeving, liefst zonder onkruid in de bloemperkjes, zonder mos in het gras en zonder bladluizen op de planten. Daarom grijpt men al snel naar bestrijdingsmiddelen. Bestrijdingsmiddelen vernietigen meer dan enkel het onkruid of de beoogde plaag. Slechts 20% komt terecht waar de gebruiker het wil. Bestrijdingsmiddelen spoelen met het regenwater mee naar de riolen, naar beken en rivieren of komen terecht in de bodem en zo ook in het grondwater.  

Hierdoor worden resten van pesticiden teruggevonden in regenwormen, vogels en vissen maar ook in het menselijke lichaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid. Het is noodzakelijk om mensen bewust te maken van de impact van het gebruik van pesticiden.  

De overheid en de gezinnen vertegenwoordigen één derde van de markt. De openbare besturen hebben al aanzienlijke inspanningen geleverd. Met goede resultaten, in nauwelijks drie jaar tijd is het gebruik van bestrijdingsmiddelen met meer dan 60% gedaald bij openbare besturen.  

Daarom spoort Vlaams minister Hilde Crevits de gezinnen nu via folders en affiches aan het voorbeeld van de openbare besturen te volgen. De campagne moet de gezinnen overtuigen om minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken en er zorgvuldig mee om te springen. Net zoals bij geneesmiddelen moet de bijsluiter goed worden gelezen. Vaak staan er ook nog oude producten thuis. Samen met de lege verpakkingen worden de burgers aangespoord om ze naar de gekende gemeentelijke verzamelplaats voor KGA te brengen.  

In de campagnefolder worden praktische tips gegeven om veel voorkomende plagen met natuurlijke middeltjes te bestrijden. Bijvoorbeeld: Paden met kiezelsteentjes kan je onkruidvrij houden door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven. 

Voor de gezinnen in waterwingebieden is er een aparte folder. Die maakt duidelijk waarom pesticiden en drinkwater niet samengaan. Deze folders worden via de drinkwatermaatschappijen verspreid. 

Op de campagnesite www.zonderisgezonder.be staat ook een handige milieuvriendelijke bestrijdingswijzer met advies om concrete situaties op een milieuvriendelijke wijze op te lossen. Voorts staan er tips voor een verantwoord gebruik van scheikundige bestrijdingsmiddelen. 

Ik wil gezinnen aanmoedigen om verstandig om te springen met bestrijdingsmiddelen. De campagne geeft huis-, tuin- en keukentips om onkruid aan te pakken zonder bestrijdingsmiddelen. Daarenboven wil ik iedereen aansporen om oude (gevaarlijke) restanten naar de gemeentelijke inzamelplaats voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) te brengen. Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen. Zonder is gezonder!”, aldus minister Hilde Crevits. 

De campagne kwam tot stand in een samenwerkingverband tussen VMM, LNE, OVAM, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de MMK’s bij het logo. Ze wordt herhaald in het voorjaar 2008. 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be