Zijn er meer of minder jongens dan meisjes met schoolse voorsprong? Hoe evolueert het aantal zittenblijvers de laatste 10 jaar in jouw gemeente?  Is er een verband tussen de geboortemaand en schoolse vordering? Gemeentebesturen, schoolbesturen en het brede publiek krijgen vanaf nu rechtstreeks antwoorden op die vragen via twee nieuwe online toepassingen. Die rijke statistieken leveren een schat aan informatie voor het beleid en voor de kwaliteitszorg in scholen. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is het delen van data  dan ook een absolute prioriteit. Het sterkt scholen en gemeenten in het voeren van een onderbouwd en kwaliteitsvol onderwijsbeleid waar de leerling meer dan ooit centraal staat.

Onderwijs heeft een schat aan informatie. Voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is het delen en het gebruik ervan een absolute prioriteit. Daarom werd in 2016 de digitale applicatie Dataloep gelanceerd om zo onderwijsgegevens op een gebruiksvriendelijke manier te delen met iedereen. Deze wordt nu uitgebreid met twee toepassingen ‘zittenblijven’ en ‘schoolse vorderingen’.

Deze data zijn nuttig zijn voor lokale besturen, netwerken Samen tegen Schooluitval/Leerrecht, CLB’s, koepels en onderzoekers. Gemeenten of provincies kunnen deze informatie gebruiken om actieplannen tegen spijbelen of vroegtijdig schoolverlaten verder vorm te geven in samenwerking met lokale partners.

Zittenblijven in kaart gebracht

Een zittenblijver is een leerling die twee schooljaren na elkaar in hetzelfde leerjaar zit. De schoolse vordering geeft aan of een leerling voorsprong heeft, op leeftijd zit of achterstand heeft opgelopen in de schoolloopbaan. Deze gegevens worden gecombineerd met leerlingenkenmerken zoals opleidingsniveau van de moeder, schooltoelage, buurtkenmerken en thuistaal.

 

Voorbeeld 1: Evolutie zittenblijven/niet-zittenblijven bij leerlingen secundair onderwijs (Gent)

 

 

Voorbeeld 2: % zittenblijvers 1ste leerjaar per geboortemaand (provincie Antwerpen, 2017-2018)

 

Opvallend is dat de kans om te blijven zitten in het eerste leerjaar van het lager onderwijs samenhangt met de geboortemaand. Leerlingen geboren in de maanden juni t.e.m. december hebben aanzienlijk hogere kans op zittenblijven. Hoe later op het jaar geboren, hoe hoger de kans op zittenblijven. Het effect neemt af met stijging van het leerjaar. Deze samenhang is vooral uitgesproken in het eerste en tweede leerjaar. Vanaf het derde leerjaar in het lager onderwijs beginnen de verschillen tussen de geboortemaanden uit te vlakken.

Voorbeeld 3: Kaart spreiding van de zittenblijvers naar woonplaats van de leerling. (2017-2018)

 

Voorbeeld 4: Zittenblijven secundair onderwijs naar graad/leerjaar en geslacht (Hasselt, 2017-2018)

 

Het valt op dat de overgang naar de tweede graad en de derde graad secundair onderwijs meer zittenblijvers kent. Dit valt samen met de scharniermomenten in de onderwijsloopbaan. Het zijn momenten waarop studiekeuzebeslissingen worden genomen. Met het vernieuwde decreet leerlingenbegeleiding wordt er ook sterk ingezet op de ondersteuning en begeleiding van het maken van een bewuste en passende keuze bij de interesses, capaciteiten en talenten van de leerling.

Voorbeeld 5: Schoolse achterstand naar onderwijsvorm (Leuven, 2017-2018)

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met de nieuwe Dataloep-toepassingen delen we voortaan rechtstreeks een schat aan gegevens. Gemeentebesturen, lokale overlegplatformen, centra voor leerlingenbegeleiding maar ook het brede publiek kunnen op een moderne, gebruiksvriendelijke manier data raadplegen over het zittenblijven en de schoolse vorderingen van leerlingen in elke gemeente. Die rijke statistieken zijn nuttig voor het (boven)lokaal beleid en voor de kwaliteitszorg van scholen. Denk maar aan een beleid op maat van je gemeente om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan of spijbelen tegen te gaan.”

De toepassingen zijn beschikbaar op de website:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs

 

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.