Vandaag wordt op de studiedag “Kleine Kinderen, Grote Kansen” de website www.grotekansen.be gelanceerd. De website biedt een rijke bron aan nieuwe informatie over de bestrijding van kansarmoede vanaf jonge leeftijd en hoe om te gaan met diversiteit. Twee jaar lang hebben onderwijs en welzijn samen met de Koning Boudewijnstichting rond dit thema gewerkt. Tegelijk werden alle toekomstige kleuteronderwijzers tijdens die periode opgeleid om met kansarmoede en diversiteit om te gaan. De verworven kennis zal nu ook worden gedeeld met de lerarenopleidingen lager- en secundair onderwijs. Ook al vanaf de kinderopvang wordt ingezet op de strijd tegen kinderarmoede, via onder andere de Huizen van het Kind.

Op 29 februari 2016 werd het project “Kleine Kinderen, Grote Kansen” samen met de Koning Boudewijnstichting afgetrapt. Met dit project hebben álle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en de pedagogische diensten zich geëngageerd om toekomstige kleuteronderwijzers te leren omgaan met kansarmoede en diversiteit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kwaliteitsvol kleuteronderwijs in de eerste levensjaren belangrijk is voor de latere (school-)carrière. Na ruim twee jaar worden de resultaten voorgesteld op een studiedag.

Elke lerarenopleiding een plan op maat

Alle lerarenopleidingen en de pedagogische begeleidingsdiensten hebben zich samen geëngageerd in een Lerend Netwerk. Een netwerk waarin ook lerarenopleiders kleuteronderwijs en mensen uit het werkveld vertegenwoordigd zijn. Dankzij het lerend netwerk kunnen de lerarenopleidingen onderling, maar ook de pedagogische begeleidingsdienst, het werkveld en andere partners sneller kennis, goede praktijken en ideeën uitwisselen. Daarnaast heeft elke lerarenopleiding kleuteronderwijs in Vlaanderen een plan op maat opgesteld om diversiteit te integreren in de opleiding. Leerkrachten moeten al tijdens de opleiding de juiste vaardigheden in de strijd tegen kinderarmoede aangereikt krijgen.

 

Nieuwe website: www.grotekansen.be

Het project heeft ook geresulteerd in een aantal handige middelen en tips om op de klasvloer de strijd tegen kinderarmoede te voeren. Die worden nu gebundeld op de nieuwe website www.grotekansen.be. Het is een bron van inspiratie voor leraren en begeleiders van jonge kinderen. De website is opgebouwd rond een nieuw denkkader om professionals te laten omgaan met kinder- en kansarmoede, diversiteit en sociale ongelijkheid. Concreet vinden leraren daar bijvoorbeeld manieren om kinderen de wereld en de klas te laten ontdekken, experimenteren en om te leren samen spelen. Maar ook manieren om armoede en sociale ongelijkheid snel te leren herkennen. Of hoe je samen in team kan nadenken over hoe om te gaan met armoede en ongelijkheid.

De website biedt ook een aantal video’s aan uitgewerkt door Klasse. Eén gaat over videocoaching, om leerkrachten aan zelfevaluatie te laten doen. Andere video’s komen uit de ‘klas van juf Jelke’, één van de ambassadeurs van het project “Kleine Kinderen, Grote Kansen”. Tijdens het schooljaar werd op geregelde tijdstippen gefilmd in haar kleuterklas en werden door experts tips geven die direct toepasbaar zijn. Op die manier komt de evolutie in de klas in beeld. De filmpjes zijn er als hulp bij lerarenopleidingen, maar ook om de huidige leraren inspiratie te laten opdoen.

Ook de 12 brillen om naar kinderarmoede te kijken worden in een handige kaart samengebracht. De manier waarop je naar een probleem kijkt, bepaalt ook mee de oplossing. De verschillende brillen bieden telkens een andere oplossing. Op die manier kunnen leerkrachten meer genuanceerd naar kinderarmoede kijken om oorzaken én oplossingen te vinden.

Wat nu?

De studiedag is het voorlopige sluitstuk van het project. Aan de hand van de website delen we de opgedane kennis met alle (toekomstige) leerkrachten, lerarenopleiders, ouders, … De Vlaamse Hogescholenraad heeft een budget gekregen om ervoor te zorgen dat deze kennis ook zijn weg vindt naar de lerarenopleidingen lager en secundair onderwijs.

Gezien het belang van het thema, zullen we vanuit onderwijs in de toekomst hier nog verder op inzetten. Vorige week werden vanuit de Europese Commissie aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot onderwijs op jonge leeftijd. Het project “Kleine Kinderen, Grote Kansen” en de samenwerking met Kind&Gezin en Welzijn bieden op veel van die aanbevelingen al een antwoord. Samen met alle betrokkenen onderzoeken we nu hoe we hier nog verder kunnen gaan. Ondertussen is ook de kleutercoördinator al ruim één jaar aan de slag. Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie is belangrijk, vandaag en in de toekomst. De komende jaren zal ook zij de aandacht op kwetsbare groepen houden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Armoede en sociale ongelijkheid kunnen zich op verschillende manier uiten. Het is belangrijk dat leraren ook bij kleuters al de juiste signalen kunnen waarnemen en mee voor oplossingen kunnen zorgen. Daarom dat we 2 jaar geleden het project “Kleine Kinderen, Grote Kansen” opgestart hebben samen met de Koning Boudewijnstichting. De resultaten zijn hoopvol. Met de nieuwe website maken we de vele ideeën en tips  bereikbaar en bruikbaar voor iedereen. Zo kan de nieuwe website een bron van inspiratie zijn. De verworven kennis zal nu ook met de lerarenopleidingen lager- en secundair onderwijs gedeeld worden. Samen met het veld bekijken we ook hoe we die kennis nog beter kunnen benutten en eventueel uitbreiden.”

Het is een onmiskenbaar feit dat Vlaanderen naast kleuteronderwijs ook voor kinderopvang goed scoort. Ook vroeger dan de kleuterschool gaat al veel aandacht naar de strijd tegen kinderarmoede. Via de nieuwe Vlaamse kinderbijslag bijvoorbeeld worden kinderen gestimuleerd om naar de kinderopvang te gaan. Door de oprichting van één ondersteuningsnetwerk voor de kinderopvang willen we de krachten bundelen en versnippering tegengaan.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Vlaamse Regering hecht veel belang aan kinderopvang en aan preventieve gezinsondersteuning, bijvoorbeeld via de Huizen van het Kind die in elke gemeente in Vlaanderen en Brussel ingang zullen vinden tegen 2019. Dat vertaalt zich in investeringen. We investeren in 2018 en 2019 zo 20 miljoen euro voor extra plaatsen en meer kwaliteit in de kinderopvangsector. Het is een verhaal van meer kwaliteit en meer kwantiteit. Belangrijk is ook dat flexibele kinderopvang een hefboom kan zijn voor kwetsbare gezinnen. Zo kunnen ouders overdag bijvoorbeeld een opleiding volgen of solliciteren voor een job.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.