Er waren in Vlaanderen 185.833 werkzoekenden in oktober 2021, dat is het laagste aantal ooit. In vergelijking met oktober 2020 is dat een daling met 15%. Ten opzichte van september 2021 is dat een daling van bijna 4% of 7.000 werkzoekenden. De daling doet zich voor in alle categorieën, ook in die categorieën waar het meestal moeilijker is om aan een job te raken. Bij de langdurig werkzoekenden gaat het om een daling van 9%, bij de kortgeschoolden -13%, bij mensen met een beperking -9% en bij mensen met een migratieachtergrond -12%. Ook de werkzoekendengraad is met 5,8% de laagste ooit.

“De daling van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen zet zich nu al verschillende maanden door. Op dit moment zitten we op het laagste aantal werkzoekenden ooit. Dat is een goed signaal, de economie is opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis en ook in de moeilijke categorieën zien we een daling. Maar ondertussen raken vacatures steeds moeilijker ingevuld. Daarom stellen we alles in het werk om mensen op te leiden, kansen te geven op nieuwe uitdagingen en gaan we strikter toezien op mensen die een aanbod krijgen via VDAB, zo willen we de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken.” – Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

Maand na maand daalt het aantal werkzoekenden in Vlaanderen. In oktober 2021 zit het aantal werkzoekenden op het laagste niveau ooit, er zijn ‘slechts’ 185.833 werkzoekenden. Dat is een daling met bijna 7.000 werkzoekenden in vergelijking met september 2021 en zelfs met 32.000 in vergelijking met oktober 2020. Dat is een enorme daling op een jaar tijd. Die daling zien we in alle categorieën, ook die categorieën waar de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is zoals langdurig werkzoekenden, kortgeschoolden, mensen met een beperking of mensen met een migratieachtergrond. Ook al is de daling beperkter dan de algemene daling.

 

 

Oktober 2021

Jaarverschil

Werkloosheidsduur

0 -1 jaar

81.308

-25%

1-2 jaar

35.361

-9%

+2 jaar

69.164

-1%

 

 

Oktober 2021

Jaarverschil

Kortgeschoolden

80.188

-13%

Arbeidsbeperking

38.046

-8%

Migratieachtergrond  

58.269

-12%

Ook de werkzoekendengraad, de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de volledige beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar, zit met 5,8% op het laagste niveau ooit. In het laatste jaar is die met meer dan 1% gedaald.

Daling in alle provincies

De daling van het aantal werkzoekenden zet zich ook in alle provincies door.

Provincie

Oktober 2021

Jaarverschil

Antwerpen

62682

-14%

Vlaams-Brabant

26987

-14%

West-Vlaanderen

26867

-16%

Oost-Vlaanderen

41006

-14%

Limburg

23785

-16%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3469

-3%

buiten Vlaanderen en Brussel

1037

3%