Noordelijke ontsluiting van de luchthaven Zaventem

28-09-2007

Op 28 september 2007 werd de protocolovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de NV Infrabel ondertekend door Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits. Dit protocol maakt meteen de effectieve start van de geïntegreerde heraanleg van de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem met het Diabolo-project mogelijk. Daardoor moet de hinder voor de omwonenden door deze projecten geminimaliseerd worden. 

Het investeringsproject 'Noordelijke Ontsluiting van Brussels Airport' kadert in het START-programma (STrategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio) van de Vlaamse Regering en kan dankzij dit protocol nog dit najaar van start gaan. In dit investeringsproject wordt het bestaande complex nr. 12 Vilvoorde - Luchthavenlaan op de A1/E19 vervolledigd, met de aanleg van bijkomende uit- en toeritten langs de noordzijde van het complex, en geoptimaliseerd.

 

Noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem

Het gelijkgrondse niveau van de Luchthavenlaan, de Bataviastraat en het kruispunt met de Haachtsesteenweg worden volledig heringericht. Om de capaciteit van de vrachttoegang van Brussels Airport (Cargo zone) te verhogen, wordt er eveneens een viaduct aangelegd vanaf de bestaande brug over de E19, verder over de Luchthavenlaan en de Haachtsesteenweg. Na aanleg van dit viaduct zal het rechtstreeks aansluiten op de ingang van de Cargo-zone van Brussel Airport Company en zo de vrachttoegang tot de luchthaven sterk verbeteren.

Tevens wordt er ten noorden van het (nieuwe) complex een fietsbrug gerealiseerd, resulterend in een volledige gescheiden afwikkeling van het fietsverkeer binnen deze zone. Het project wordt samen uitgevoerd met het DIABOLO-project van de NV Infrabel, dat een nieuwe spoorverbinding vanuit het station Brussel Nationaal Luchthaven richting Brussel en Antwerpen wil realiseren. Hiertoe zal een spoorwegtunnel worden geboord vanaf Brussel Nationaal Luchthaven via de Haachtsesteenweg en Luchthavenlaan, die in de middenberm van de A1/E19 aansluit op de nieuwe spoorlijn 25N, zowel in de richting van Brussel als in de richting van Antwerpen.

 

Wegwerken van missing links via PPS

Het aantrekken van de private financiering voor het wegenisproject gebeurde door Via-Invest. Via-invest is de investeringsvennootschap van het Vlaamse Gewest die tot doel heeft om via publiek private samenwerking (PPS), projecten in het domein van openbare werken te realiseren in opdracht van de Vlaamse Regering. Het is een vennootschap waarin de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor 51% en het Vlaamse Gewest voor 49% participeren.  

De noordelijke ontsluiting van de luchthaven is het eerste PPS-wegenisproject in Vlaanderen. De 5 andere projecten (de noord-zuidverbinding in de Kempen, de noord-zuidverbinding in Limburg, omvormen van de AX havenrandweg Zuid naar Zeebrugge, het vervolledigen van de zuidelijke tak van de R4 te Merelbeke en de N60 – rondweg te Ronse) die via PPS zullen gerealiseerd worden zijn volop in studie en zullen in de komende jaren eveneens op de markt gebracht worden.

 

Samenwerking tussen de Vlaamse overheid en andere partners

Beide voornoemde investeringsprojecten zullen gezamenlijk gerealiseerd worden door de Vlaamse overheid en de NV Infrabel. De gecombineerde uitvoering van beide projecten resulteert in significante economische en maatschappelijke voordelen. Enerzijds wordt de globale investeringskost sterk gereduceerd en anderzijds zal door de voorziene minder-hinder maatregelen en geïntegreerde fasering der werken de hinder voor de weggebruikers tot een minimum worden beperkt.

Zowel het wegenisproject als het spoorwegproject werden privaat gefinancierd. Het aantrekken van de investeerders gebeurde voor beide projecten evenwel afzonderlijk.

Door de realisatie van deze projecten via PPS worden de risico’s tijdens het bouwen, maar gedurende een gebruiksperiode van 30 jaar in hoofdzaak overgedragen aan de private partners. Hiervoor wordt er een SPV (Special Purpose Vehicle) opgericht. De SPV is belast met het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de infrastructuur en heeft daarvoor een contract met het Vlaamse Gewest.

De SPV ontvangt een periodieke beschikbaarheidsvergoeding, vanaf het moment dat de infrastructuur in gebruik kan worden genomen en dit gedurende een periode van 30 jaar.

Deze beschikbaarheidsvergoeding hangt af van de kwaliteit van de geleverde diensten, die wordt vastgesteld op basis van performantie-indicatoren. Zo wordt het aantal keer dat een weg afgesloten is en ook de kwaliteit van de dienstverlening in rekening gebracht in de vergoedingen.

De SPV die wordt opgericht voor de Noordelijke wegontsluiting Zaventem, Via-zaventem genaamd wordt gefinancierd door Fortis. De uitvoering van de werken alsook het onderhoud gebeurt door de THV Dialink (Tijdelijke handelsvennootschap van CFE - CEI De Meyer – Wayss & Freytag – VINCI en Smet tunneling) die ook instaat voor de realisatie van het Diaboloproject. 

 

persinfo:    

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerder van minister Hilde Crevits

0486/141.272

e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be