Oktober maand van de energie: 't is oktober, hou het sober

30-09-2007

Oktober wordt, naar jaarlijkse gewoonte, uitgeroepen tot de ‘Maand van de Energiebesparing’. Spotjes op alle regionale zenders moedigen de Vlaming aan om energiebesparende investeringen te doen. Met het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 wil Vlaams minister van Energie Hilde Crevits het energieverbruik van de gezinnen tegen 2020 met 30% reduceren. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van elk gezin. Actrice Danni Heylen is de meter van dit programma. 

Actrice Danni Heylen is de meter van het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020. Sinds ze zelf midden in de verbouwing van haar woning zit, beseft ze hoe belangrijk het is om eerst en vooral te zorgen voor een goede isolatie van de woning en om pas nadien te denken aan de inrichting.  

De accenten van het Energierenovatieprogramma liggen op:

  • een goede isolatie van dak en muren. Vandaag zijn 1/3 van de Vlaamse daken of 80 miljoen m² nog niet geïsoleerd. Een niet geïsoleerd dak zorgt voor veel energieverspilling.

  • de plaatsing van een condensatieketel. Er staan in Vlaanderen nog 800.000 oude ketels.

  • een goede dubbele beglazing.

Inspelend op de drie accenten worden er ook drie toepasselijke filmpjes uitgezonden op alle regionale zenders:

-        6 oktober: focus op dakisolatie;

-        13 oktober: focus op centrale verwarming;

-        20 oktober: focus op dubbele beglazing. 

Vlaams minister Hilde Crevits: “Met de winter voor de deur en nieuwe records voor de olieprijzen, zal de verwarmingsfactuur weer een grote hap nemen uit het gezinsbudget. Het is heel belangrijk dat iedereen kijkt hoe men het energieverbruik kan verminderen. Onze energieconsumptie kan heel wat efficiënter en dit hoeft niet altijd veel geld of moeite te kosten. 

Hoe gaat men dat realiseren? 

Naast de bestaande initiatieven zoals de energieprestatienormen voor nieuwbouw en vernieuwbouw, erkenning en opleiding van energiedeskundigen, premies van de netbeheerders voor isolatie, condensatieketels en superisolerende beglazing zijn er nog een aantal voorstellen in voorbereiding.

Betere afstemming van de premies

Door de recente verhoging van de maximale fiscale aftrek in 2007 (ruim 4 keer hoger dan in 2004), wordt verwacht dat de Vlaming in 2007 voor de energiebesparende investeringen die worden uitgevoerd, 150 miljoen euro fiscale voordelen zal kunnen krijgen. Nooit voorheen was het dus zo interessant om het dak te isoleren, de oude cv-ketel te vervangen of ramen te plaatsen met superisolerende beglazing. Om ervoor te zorgen dat de Vlaming hier gebruik van maakt, wil Vlaams minister Hilde Crevits vanaf 2008 alle energiebesparende premies beter op elkaar afstemmen: “De aanvraagformulieren worden nu grondig geëvalueerd, zodat de voorwaarden, premiehoogtes en de te vervullen formaliteiten onmiddellijk duidelijk en ondubbelzinnig zullen zijn.”

Op de website van de Vlaamse overheid www.energiesparen.be krijgt men nu via zijn postcode meteen een overzicht van alle premies en fiscale voordelen. Daarenboven kan er ook een energiewinstcalculator worden geraadpleegd die uw besparing uitrekent wanneer u uw dak isoleert, uw beglazing vervangt, een condensatieketel plaatst of een zonneboiler installeert. 

Invoering energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuring

In de loop van 2008 zullen eigenaars die hun woning wensen te verkopen of te verhuren worden verplicht om over een energieprestatiecertificaat te beschikken. Minister Crevits benadrukt dat het energieprestatiecertificaat geen eisen oplegt, maar de kandidaat-kopers en kandidaat-huurders informeert over het energieverbruik van de woning. Met deze informatie kan men dan op een eenvoudige wijze de woning vergelijken met wat een “gemiddelde”, een energieverslindende en een energiezuinige woning verbruikt. De koper of de verhuurder krijgt hierdoor een indicatie van de te verwachten energiekosten. Dit is even belangrijk als de maandelijkse afbetaling of huur, aangezien het een wederkerende kost is.  

Het certificaat bevat ook een reeks aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. Op die manier krijgt de koper een idee van de te verwachten renovatiekosten als hij de woning energiezuiniger wenst te maken. Huurders hebben uiteraard veel minder mogelijkheden om zelf de woning energiezuiniger te maken, maar de aanbevelingen kunnen voor de verhuurder een stimulans betekenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. 

Deskundig advies op maat

Minister Crevits kende onlangs ook projectsubsidies voor energieconsulenten toe aan de bouwsector voor de actie ‘Uw vakman als energieadviseur’. Deze energieconsulenten zullen vaklui uit de bouwwereld opleiden om deskundig advies te kunnen geven aan hun klanten over energiebesparende investeringen. Met de maatregel erkent ze de rol die aannemers en installateurs spelen bij het besparen van energie, vooral bij nieuwbouw en renovatie, gelegenheden bij uitstek om werk te maken van dak-, vloer- en muurisolatie, superisolerende beglazing en condensatie- of hoogrenderende verwarmingsketels. De installateurs kunnen in functie van elke project dan aan hun klanten advies op maat geven. 

 

Wat is de huidige situatie? 

1/3 van alle Vlaamse daken is niet geïsoleerd

Ongeveer 1/3 van alle Vlaamse daken is niet geïsoleerd. Met een beperkte investering van 1.000 tot 2.000 euro kan je 15% tot 30% besparen op de verwarmingskosten. Bij renovatie is een dikte van minimaal 15 cm aan te bevelen. Bij nieuwbouw mag dat zeker 18 tot 20 cm zijn. Die investering is al na 1 tot 2 jaar terugverdiend. Wie nog voor de winter zijn dak isoleert, zal dit onmiddellijk aan zijn verwarmingsfactuur merken.  

In beeld

De gemiddelde isolatiedikte bij dakisolatie is de laatste 10 jaar gestegen van 11 cm naar gemiddeld 13 cm (zowel nieuwbouw als renovatie). De sector verwacht dat de groei zich de volgende jaren verder zal doorzetten. De meerprijs per extra cm dakisolatie is meestal zeer beperkt. 

De doe-het-zelf zaken melden dat de omzet van isolatieproducten de afgelopen jaren met 10% tot 20% en meer gestegen is. Bovendien nemen ze, op vraag van de klant, ook steeds dikkere isolatiematerialen op in hun gamma, met diktes van 15 en zelfs 18 cm.  

In 2006 gaven de netbeheerders ongeveer 5.000 premies voor de uitvoering van dakisolatie in bestaande woningen (doe-het-zelf of via aannemer). Het vermoeden bestaat zelfs dat nog heel wat Vlamingen hun isolatiepremie niet hebben aangevraagd bij de netbeheerder.  

800.000 oude ketels

Onder invloed van de hoge energieprijzen en een stimulerend premiebeleid is de condensatieketel de afgelopen jaren massaal doorgebroken. De condensatieketel haalt een rendement dat 6% (stookolie) tot 11% (aardgas) hoger ligt dan een gewone hoogrendementsketel.  

Minister Crevits: “Ik moedig iedereen aan om cv-ketels die dateren van voor 1988 te vervangen door een moderne condensatieketel, ook al is de oude niet defect. Hoe ouder de ketel is, hoe groter de energiebesparing meestal zal zijn. 

In beeld

In 2006 werden 62.801 condensatieketels op aardgas geplaatst in België of een marktaandeel van 39% van de nieuwe aardgasketels (op 162.325 nieuwe aardgasketels). In 2005 bedroeg het marktaandeel nog maar 28%. In juni 2007 hadden de condensatieketels op aardgas al een marktaandeel van 54% bereikt. Over 2007 zullen naar schatting 80.000 tot 90.000 condensatieketels op aardgas geplaatst worden. 

Vermits de fiscale aftrek van 40% van de investering bij vervanging van een oude CV vanaf 2007 alleen nog van toepassing is voor condensatieketels, is de duurdere condensatietechnologie nu zelfs goedkoper dan de klassieke stookolieketel.  

In 2006 werden door de distributienetbeheerders aan ongeveer 3.000 hoogrendements- en 13.000 condensatiegasketels vervangingspremies toegekend. Het effectief aantal vervangingen ligt vermoedelijk nog een flink stuk hoger, want niet iedereen vraagt een premie aan.  

 

Persinfo: 

 

Cybelle-Royce Buyck 

Woordvoerster minister Hilde Crevits

 

Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Koning Albert II-laan 20, bus 1 - 1000 Brussel

 

0486 14 12 72