Opleidingen voor zelfstandigen in moeilijkheden 

 

Zelfstandigen in moeilijkheden kunnen vanaf nu gratis opleiding volgen bij VDAB. Dat gaat bijvoorbeeld over opleidingen boekhouden of Excel. De kosten voor de inschrijving en het lesmateriaal vallen voor de zelfstandige weg. “Opleiding is een essentieel onderdeel van een loopbaan, zeker op momenten dat het moeilijker gaat.” aldus Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

 

“Veel zelfstandigen hebben door de coronacrisis te kampen met financiële problemen waardoor velen van hen op zoek gaan naar een andere zelfstandige activiteit of een andere job. Het volgen van verschillende opleidingen kan hen helpen om die stap te zetten en om gemotiveerd én vooral geïnformeerd te blijven. Daarom stellen we de opleidingen bij VDAB gratis ter beschikking. We mogen niemand op de arbeidsmarkt loslaten. ”- Hilde Crevits 

Steeds meer zelfstandige ondernemers worden geconfronteerd met een sterke omzetdaling of een (tijdelijke) stopzetting van hun activiteiten. Volgens onderzoek van Graydon zullen de komende maanden veel zelfstandigen met een faillissement geconfronteerd worden. Om de overgang naar een andere activiteit als zelfstandige of werknemer vlotter te doen verlopen of om hen toe te laten hun competenties aan te scherpen, wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits het opleidingsaanbod van VDAB toegankelijker maken voor deze doelgroep.

Zelfstandigen die gebruikmaken van het crisis-overbruggingsrecht of zich in een lopende faillissementsprocedure bevinden als gevolg van de coronacrisis, kunnen voortaan gratis een opleiding starten bij VDAB. Dat gaat dan bijvoorbeeld over opleidingen boekhouden, taalopleidingen, Excel, human resources, … Om zelfstandigen verder te begeleiden zijn er ook geregeld gratis webinars over uiteenlopende topics zoals ‘veerkracht in onzekere tijden’ en ‘succesvol onderhandelen’.

Een zelfstandige met recht op gratis opleiding kan rechtstreeks op de website van VDAB een aanvraag doen. Daarna kan op basis van een (telefonisch) gesprek met één van de VDAB-bemiddelaars een dossier aangemaakt worden. Dit is een van de maatregelen in het kader van ‘Alle Hens aan Dek’, het relanceplan voor de arbeidsmarkt van minister Crevits en bij uitbreiding de Vlaamse Regering samen met de sociale partners.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Opleiding maakt vandaag een essentieel onderdeel uit van een loopbaan, zeker op momenten dat het moeilijker gaat en er een nood aan heroriëntering en bijscholing is. Niet alleen werknemers of werkzoekenden hebben baat bij opleiden en bijscholen, ook voor zelfstandigen is het vaak goed om die stap te zetten. Onze zelfstandigen zijn gekend voor hun ondernemerschap en veerkracht. De gratis opleidingen moeten hen nu de mogelijkheid geven om dat ondernemerschap en die veerkrachtig vast te houden en een doorstart te maken in hun loopbaan. VDAB is er niet enkel voor werkzoekenden, maar ook voor zelfstandigen met loopbaanuitdagingen.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “VDAB wil er zijn voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt, en vooral voor diegenen die voor een moeilijke overgang in hun loopbaan staan. Daar valt deze groep van zelfstandigen zeker onder. Daarom besliste de Raad van Bestuur van VDAB om onze opleidingen ook voor hen gratis toegankelijk te maken.”

Zelfstandige en wil je een opleiding volgen?: https://werkgevers.vdab.be/blijf-ondernemen