Oude Gentweg veilig?

24-08-2007

Aantal bewoners vreest dat nieuwe straat ‘boulevard’ wordt

 

De renovatie van de Oude Gentweg, die in maart gestart is, schiet goed op en zou tegen het eind van het jaar af moeten zijn. De straat krijgt langs weerszijden een fietspad, al zijn niet alle bewoners daar gelukkig om. Ook vrezen sommigen dat de Oude Gentweg een ‘boulevard’ wordt, die de autobestuurders uitnodigt tot snel rijden.

De meningen over de vernieuwing van de Oude Gentweg zijn verdeeld. Alle bewoners zijn het erover eens dat de renovatie noodzakelijk was, maar over de manier waarop liggen de standpunten uiteen. Sommigen zijn niet blij met de twee enkelvoudige fietspaden langs weerszijden van de weg. „Daardoor zijn de parkeerstroken verdwenen en kunnen er enkel nog auto’s op de opritten van de huizen geparkeerd worden”, voeren ze aan. „Dat zal problemen scheppen, want bezoekers zullen geneigd zijn om hun auto op het fietspad te parkeren. Bovendien wordt het gevaarlijk om achterwaarts van een oprit weg te rijden. De kans dat er daarbij vroeg of laat een fietser geraakt wordt, is reëel. Tegelijkertijd vrezen we te grote snelheden langs onze straat. Het brede wegdek nodigt de automobilisten uit om het gaspedaal te diep in te drukken.”

 

Eventueel met rijwegkussens

Andere bewoners zijn dan weer heel tevreden met de aanpak van de renovatie. Ze zijn ervan overtuigd dat de twee fietspaden een grote stap voorwaarts betekenen voor de zwakke weggebruikers. Ook minister Hilde Crevits, die het dossier als schepen van Openbare Werken heeft opgestart en opgevolgd, is die mening toegedaan. „Een dubbelrichtingsfietspad zou geen veilige optie geweest zijn”, zegt ze. „Dan heb je namelijk oversteekplaatsen voor de fietsers nodig, met alle gevaren vandien. Er komen nu twee enkelvoudige fietspaden van elk 1,50 meter breed, wat stukken veiliger is. Eerst dachten we dat dit niet zou lukken, maar toen uit de twee in grote getale bijgewoonde hoorzittingen met de bewoners bleek dat ze de bestaande polyvalente parkeerstroken wilden opofferen ten gunste van enkelvoudige fietspaden, hebben we niet geaarzeld. Bijna alle bewoners waren pro! Wat ten slotte de angst voor een te grote snelheid betreft.: als er zich op dat vlak serieuze problemen voordoen, kunnen er rijwegkussens aangebracht worden om het verkeer te vertragen.”

 

JS

"