Overleg tussen de drie ministers van leefmilieu over de aanpak van vervuilingspieken

27-02-2008

 

 

  

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
27 februari 2008
 
Overleg tussen de drie ministers van leefmilieu over de aanpak van vervuilingspieken
 
Gisterenavond kwamen bij Vlaams minister Crevits de gewestelijke ministers voor leefmilieu samen. Ze overlegde samen met Brussels minister Evelyne Huytebroeck en Waals minister Benoît Lutgen hoe (gewest)grensoverschrijdende (accidentele) lucht- en waterverontreiniging coherent en efficiënt kunnen aangepakt worden. Één van de resultaten van het overleg is de gelijkvormige toepassing en de handhaving van het smogalarm in de drie gewesten.
 
Ten eerste worden de smogprocedures op elkaar afgestemd, zoals de start van de te nemen maatregelen en het einde ervan. Bovendien hebben de drie ministers zich geëngageerd om de maatregelen op het vlak van autoverkeer te gaan harmoniseren, onder meer via een afdwingbare begrenzing van de snelheid tot 90km per uur en op het vlak van een gelijkvormige methode van de controle van emissies door de industrie.
 
Concreet werd afgesproken om, naar het voorbeeld van de alarmbelprocedure inzake accidentele waterverontreiniging (Maas en Schelde), een alarmbel- en informatieprocedure uit te werken voor grensoverschrijdende luchtverontreiniging.
 
Deze namiddag zal een technische werkgroep starten met de uitwerking van de principes die gisterenavond werden beslist door de drie ministers.
 
De drie ministers concludeerden na afloop van de vergadering: “De vergadering was positief en vruchtbaar. Daarom hebben we besloten elkaar op tweemaandelijkse basis te blijven ontmoeten. Daarbij zullen telkens concrete dossiers van intergewestelijk belang worden besproken. Daarnaast zal tevens aan concrete informatie-uitwisseling worden gedaan voor wat toekomstige beleidsinitiatieven betreft. Dit bewijst dat de samenwerking tussen gewesten wel degelijk mogelijk is als iedereen openstaat voor dialoog.
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
 
Pascal Devos
Woordvoerder van Brussels minister Evelyne Huytebroeck
0478 34 23 77
 
Gaëtan Frippiat
Woordvoerder van Waals minister Benoît Lutgen
0474 55 38 24