Overstromingsgebieden bepalen met helikopter

26-07-2007

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits wil overstromingsgebieden sneller in kaart brengen aan de hand van helikopterbeelden. Bij de wateroverlast in het IJzerbekken de afgelopen dagen werd een helikopter ingeschakeld om beelden te maken van het overstroomde gebied. Die beelden werden na het landen verwerkt in een digitale overstromingskaart. Die kan zowel handig gebruikt worden tijdens de overstromingsperiode als achteraf in het helpen voorkomen van overstromingen. Het systeem moet tegen 2008 worden uitgebreid.

"De kaarten kunnen gebruikt worden door de waterbeheerders en de hulpdiensten van de gemeente- of provinciebesturen. Ze zijn ook van belang als ondersteuning voor de opmaak van waterbeheersingsplannen, waarin een oplossing gezocht wordt voor de opgetreden problemen," stelt Crevits.