Overstromingsgebieden sneller in kaart gebracht

25-07-2007

De overstromingen in de IJzervlakte waren zeer intensief en zeer lokaal. Vooral de gebieden rond de Heidebeek, de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Martjesvaart, de Blankaart en de Handzamevaart werden het zwaarst getroffen. Dit kon Vlaams minister Hilde Crevits vaststellen op basis van de videobeelden die van het overstroomde gebied werden genomen. Vanuit een helikopter worden beelden genomen met nauwkeurige plaatsbepaling, die onmiddellijk na het landen verwerkt worden tot een digitale overstromingskaart. Het Waterbouwkundig Laboratorium bracht samen met de Afdeling Water de problemen op basis van deze videobeelden in het IJzerbekken in kaart. Dat is belangrijk omdat deze informatie gebruikt wordt om tijdens een overstromingsperiode te handelen, maar ook om preventief te werken aan toekomstig overstromingsbeheer.  

Het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout heeft in samenwerking met het Agentschap voor Geografisch Informatie Vlaanderen een methodiek ontwikkeld om sneller gegevens over de overstromingen in kaart te brengen. Vanuit een helikopter worden beelden genomen met nauwkeurige plaatsbepaling, die onmiddellijk na het landen verwerkt worden tot een digitale overstromingskaart. Hierbij werden in de Ijzervlakte ook een aantal gebieden opgetekend die in het verleden nog niet gekend waren als overstromingsgebied.  

De kaarten met locaties waar overstromingen plaats vinden, kunnen gebruikt worden door de waterbeheerders en de hulpdiensten van de gemeente- of provinciebesturen. Ze zijn ook van belang als ondersteuning voor de opmaak van waterbeheersingsplannen, waarin een oplossing gezocht wordt voor de opgetreden problemen. 

Wanneer de helikopter de lucht in gaat, kan de toestand op de voet opgevolgd worden. Het is de tweede maal dat deze manier om de uitgestrektheid van overstromingen te bepalen, wordt ingezet. Ze is veelbelovend op het vlak van preventie. De opvolging gebeurt op vraag van en in overleg met de verschillende waterbeheerders.  

Tegen 2008 wordt dit systeem uitgebreid om de overstromingskaarten al enkele uren na de vlucht op een website te kunnen plaatsen voor de waterbeheerders en de hulpdiensten”, besluit Vlaams minister Hilde Crevits. 

De overstromingskaarten zijn vanaf vrijdag 27/07 te raadplegen op de website www.waterstanden.be

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be