Peeters begint waar Leterme eindigde

29-06-2007

'Ik heb de fakkel overgenomen om op hetzelfde elan de toekomst van Vlaanderen te verzekeren', zegt minister-president Kris Peeters bij zijn aantreden. De coalitiepartners hebben geen probleem met de personeelswissel.

'Wij gaan ervan uit dat Kris Peeters ook in team kan werken'

Vandaag komt de nieuwe Vlaamse regering Peeters I bijeen voor haar eerste ministerraad, na een dag van debatten, waaruit vooral bleek dat de meerderheid de regeringsherschikking zonder grote problemen heeft verteerd.

's Morgens legden Hilde Crevits en Steven Vanackere de eed af als Vlaams minister, Kris Peeters mocht daarna naar het ziekenhuis om bij koning Albert II de eed te gaan afleggen.

De verwachtingen in de nieuwe Vlaamse regering lopen uiteen. Peeters zelf zei bij zijn aantreden dat het Vlaamse regeerakkoord zijn leidraad blijft bij de twee jaar die de Vlaamse regering nog resten. 'Vlaanderen zet zijn koers verder. We blijven werken aan een krachtig bestuur en aan een Vlaanderen dat zijn verantwoordelijkheid neemt', zei hij in een toespraak waarin hij vooral de krachtlijnen van het bestaande regeerakkoord omsomde.

Volgens CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé was er niet meer nodig. 'Er komt geen nieuw regeerakkoord', zei Caluwé stellig. 'Dat is ook niet nodig. Het Vlaamse regeerakkoord geldt voor vijf jaar. Ook een doorstart van de Vlaamse regering is overbodig, want ze is nooit stilgevallen.' Hij verzekerde ook dat Peeters alle vertrouwen heeft van zijn fractie. 'Het is geen geheim dat we drie jaar geleden nogal aarzelend stonden tegenover de buitenstaander Kris Peeters', zei hij. 'Maar we werden als snel zeer tevreden.'

De coalitiepartners zien wel de nood om een versnelling hoger te schakelen. Caroline Gennez (SP.A) vroeg dat Peeters I meteen 'de turbo' zou aanzetten om verschillende dossiers, bijvoorbeeld het armoedebeleid, verder uit te voeren. Gennez vroeg ook een snelle invoering van de maximumfactuur in de zorg en maatregelen om de tekorten in de kinderopvang op te vullen.

Open VLD-fractieleidster Patricia Ceysens vroeg dan weer de afschaffing van de Elia-heffing, de belasting op elektriciteit ter compensatie van het inkomstenverlies van de gemeenten na de liberalisering van de energiemarkt.

Uiteindelijk maakte in de meerderheid niemand een punt van de personeelswissel bij CD&V/N-VA. 'Wij gaan ervan uit dat Peeters ook in team kan werken' zei Caroline Gennez. De nieuwe regering kreeg zonder problemen het vertrouwen.

De zitting verliep in de sfeer van een laatste schooldag, waarbij de Vlaamse parlementsleden herhaaldelijk in een deuk lagen na de versprekingen van hun collega's op het spreekgestoelte.

Zo vond Groen!-fractieleidster Mieke Vogels dat een minister-president niet de geit en de kool kon sparen. Toen ze daaraan toevoegde dat 'de geit intussen met de minister-president vertrokken is naar het federaal parlement', kwamen sommige parlementsleden, die dachten dat Inge Vervotte was bedoeld, niet bij van het lachen.

'De sfeer is alvast goed', stelde minister-president Peeters vast.

De enige stoorzender was Vlaams Belang-fractieleider Filip Dewinter. Die beklaagde er zich over dat de Vlaamse regering verzwakt is na de overstap van Leterme en Inge Vervotte. 'In de plaats komen er mensen van de reservebank met nauwelijks enige ervaring, die louter om partijpolitieke redenen naar voren worden geschoven', snoof hij. Dewinter vroeg minister-president Peeters om een leidinggevende rol op te nemen in de discussies over de staatshervorming. 'Als u dat doet, overstijgt u de rol van meesterknecht.'

 

Wim Winckelmans