Plan om meer milieuvriendelijk te bouwen

19-07-2007

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits heeft een plan klaar dat bouwmaterialen milieuvriendelijker moet maken. Het plan, dat opgesteld is in samenspraak met de bouwsector, moet ervoor zorgen dat nog meer bouw- en sloopafval gerecycleerd kan worden.

Bouwen, slopen en renoveren zorgt elk jaar voor ongeveer 8 miljoen ton afval, zowat driemaal zoveel als de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks wordt geproduceerd.

Al in 1995 werd er een plan rond bouw- en sloopafval opgesteld en de acties uit dat plan zijn allemaal uitgevoerd. Sindsdien is de recuperatie van bouw- en sloopafval gestegen van 40 procent naar 85 procent. Het nieuwe plan wil die lijn doortrekken.

In de komende vier jaar zullen vijf projecten worden opgezet die onder meer moeten leiden tot milieuverantwoordelijk materiaalgebruik in de bouw en dat vanaf de productie- tot de afvalfase.

"Op lange termijn willen we komen tot bouwmaterialen die milieuvriendelijk geproduceerd worden en die voor 100 procent recycleerbaar zijn", zegt Crevits.

"