Na meer dan vier jaar stilte rond het benzinestation Q8 komt er beweging in de zaak. "Het is altijd een doorn in het oog geweest dat het verloederde station bleef staan. Binnenkort wordt de luifel weggenomen", zegt de burgemeester.

Na heel wat protest van de omwonenden over lawaai en geurhinder en een ongunstig advies van de deputatie, stadsbestuur en ministers Hilde Crevits en Joke Schauvliege (beiden CD&V), sloot het tankstation in de Kerkstraat in oktober 2011 zijn deuren. Intussen was de stad al gestart met de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dorpskom Uitkerke. In dit plan, dat in februari 2013 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, werd de site ingevuld als groene zone. Sinds de sluiting van het tankstation werden de benzinepompen weggenomen en de winkel gesloten. De site werd afgesloten door hekken.

"Er zijn verschillende gesprekken geweest met de petroleummaatschappij", zegt burgemeester Patrick De Klerck (Open VLD). "Het is nooit tot een compromis gekomen met de maatschappij, waardoor de stad nu zelf het initiatief neemt. In de gemeenteraad van 15 december staat de aankoop van het tankstation op de agenda. Om beide partijen rechtszekerheid te geven, worden een verkoop- en aankoopbelofte afgesloten waardoor beide partijen gebonden zijn aan hun verplichtingen. Voor de volledige site betaalt de gemeente 111.107 euro."

Omdat de gemeente geen vervuilde site kan kopen, wordt die eerst gesaneerd. "Om het zicht wat aantrekkelijker te maken, worden de luifel en de winkel van het station weggenomen. Die werken zullen gebeuren van februari tot eind maart volgend jaar. Nadien volgt nog de sanering van de site die heel wat tijd in beslag zal nemen. De omvorming naar groene zone met parking zal maar pas binnen twee jaar uitgevoerd kunnen worden", zegt De Klerck.

Hans Driessens, de voorzitter van de gebuurtekring Uitkerke, reageert positief. "Dat de bovenbouw en de winkel worden weggenomen, is een positieve evolutie in het dossier. Ik kan best begrijpen dat een sanering niet van vandaag op morgen kan rond zijn. Ik kan er mee leven dat het nog twee jaar zal duren vooraleer de groenzone met parking er komt."

Ook inwoner Ronny Vande Pitte is opgetogen: "Na zoveel jaren komt er toch een oplossing voor het tankstation dat een kankerplek is in Uitkerke. Dat de luifel wordt weggenomen, is een goede zaak aangezien er regelmatig delen op straat waaien bij stormweer. Geruststellend is dat er in de toekomst geen benzinestation meer komt."

NORBERT MINNE

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.