Renteloze leningen voor energiebesparende investeringen in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits stimuleert zorg- en welzijnsvoorzieningen om energiebesparende investeringen in hun infrastructuur te doen. Voor dit en volgend jaar wordt telkens 50 miljoen euro aan renteloze leningen ter beschikking gesteld. Op die manier kunnen zorg- en welzijnsvoorzieningen hun infrastructuur meer energiebesparend en kostenefficiënter maken zonder dat de financieringskost van de investeringen een hinderpaal vormt. 

 

“Net als iedereen kampen ook onze zorg- en welzijnsorganisaties met hogere energiefacturen. Eerder hebben we al 69,2 miljoen euro toegekend om de extra energiekosten te drukken. Om ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst beter gewapend zijn tegen stijgende energiekosten, voorzien we ook in 100 miljoen euro om investeringen in hernieuwbare, duurzame energie via renteloze leningen te stimuleren. Dit zijn vaak grote investeringen. Met de renteloze energieleningen helpen we onze zorg- en welzijnsvoorzieningen op weg naar een duurzamere toekomst.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

 

Net zoals iedereen zien ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen hun kosten stijgen. Daarom werd er n.a.v. de Septemberverklaring beslist om eenmalig 69,2 miljoen te voorzien om een stuk tegemoet te komen in de gestegen energiekosten.  

Er wordt nu ook voor de voorzieningen in renteloze leningen voorzien om energiemaatregelen te financieren. Het gaat over leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar, waarvoor 100 miljoen euro uitgetrokken wordt, gedurende twee jaar.  

Voorwaarden 

De renteloze energieleningen zijn er voor alle voorzieningen in de zorg- en welzijnssector. Dat geldt zowel voor grotere voorzieningen zoals ziekenhuizen als andere voorzieningen, mits zij aan een aantal criteria voldoen zoals het uitvoeren van een energiescan. De klimaatscore bepaalt waar de aanvraag in de rankschikking komt te staan. De voorzieningen moeten ook financieel gezond zijn en de werken waarvoor men een aanvraag tot lening indient mogen nog niet gestart zijn. Daarnaast mag het ook niet gaan over energiemaatregelen op basis van fossiele brandstoffen. Zo gelden de energieleningen bijvoorbeeld niet voor een nieuwe gasketel, maar wel voor een warmtepompinstallatie. 

Tot slot moet de investering minstens een bedrag van 60.000 euro omvatten om een renteloze lening te kunnen aanvragen.  

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zal voor het aanvragen van de renteloze lening een oproep lanceren.