Nadat een belangenconflict van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) vorige week de invoering van het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet tijdelijk opschortte, heeft het Vlaams Parlement de nodige maatregelen genomen om de scholen ook voor dit schooljaar zekerheid te bieden. Zo werd beslist om de indieningsdatum voor scholen die willen aanmelden van 15 september 2018 naar 31 januari 2019 te verschuiven. Daardoor kunnen scholen die kampeerrijen willen vermijden dit schooljaar al digitaal aanmelden en valt de dynamiek in het onderwijsveld niet stil. Scholen zullen daarvoor financiële en administratieve ondersteuning krijgen. Hiertoe wordt in 1 miljoen euro voorzien.

Lange kampeerrijen voor de schoolpoort, verontwaardigde reactie van ouders die online aanmelden en geen duidelijkheid krijgen waarom ze achter het net vissen, … het zijn jaarlijks terugkerende taferelen in Vlaanderen en Brussel. Met het nieuwe inschrijvingsrecht zouden die taferelen definitief tot het verleden behoren. Maar door een belangenconflict van de Franse Gemeenschapscommissie wordt alles ‘on-hold’ gezet. Het belangenconflict gaat vooral in tegen de nieuwe voorrangsregels voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Door het percentage van 55% naar 65% op te trekken in het basis- en het secundair onderwijs wordt de voorrang voor Nederlandstaligen verstevigd. Daarnaast wordt voor het secundair onderwijs in Brussel  ingezet op continuïteit door een voorrang van 15% in te voeren voor kinderen die minstens 9 jaar Nederlandstalig basisonderwijs volgden. Het belangenconflict blokkeert echter niet alleen de artikelen die betrekking hebben op Brussel, maar het hele decreet.

De vorige jaren waren er al een kleine 1.000 Vlaamse scholen die digitaal aanmeldden. Met het nieuwe inschrijvingsdecreet in het vooruitzicht beslisten nog eens evenveel scholen om digitaal te gaan. Door het belangenconflict dreigden zij nu in de kou te blijven staan. Om al die scholen toch de kans te geven om kampeerrijen tegen te gaan door te kiezen voor aanmelding, ook binnen het bestaande regelgevende kader, verschuiven we de indieningsdatum voor dossiers voor digitale aanmelding naar 31 januari 2019. Scholen die dit schooljaar toch willen aanmelden, krijgen zo de tijd om hun dossier in orde te brengen en de nodige ondersteuning te genieten. Daarvoor wordt in 1 miljoen euro voorzien.

Hoeveel een school krijgt is afhankelijk van onder andere het aantal leerlingen, het aantal scholen die samenwerken, …

Basisonderwijs

Voor gezamenlijk aanmeldende scholen: het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente of het LOP.

Aantal leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente/het LOP    

Financiële ondersteuning

< 10.000 leerlingen    

5.000 euro

10.000-25.000 leerlingen    

10.000 euro

> 25.000 leerlingen    

 20.000 euro

Voor individueel aanmeldende scholen (in gemeenten waar geen andere scholen aanmelden): 2.500 euro

Secundair onderwijs

Voor gezamenlijk aanmeldende scholen: het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen in het 1ste jaar van de 1ste graad in de gemeente of het LOP

 

Aantal leerlingen in  het1ste jaar - 1de graad in de gemeente of het LOP    

Financiële ondersteuning

< 2.000 leerlingen

5.000 euro

2.000-3.500 leerlingen

10.000 euro

> 3.500 leerlingen 

20.000 euro

 

Voor individueel aanmeldende scholen (in gemeenten of LOP-gebied waar geen andere scholen aanmelden): 2.500 euro

Daarnaast wordt er ook administratieve ondersteuning voorzien, vooral om de dossiers in te dienen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Om de dynamiek op het veld niet stil te laten vallen, hebben we daarom de indieningsdatum voor dossiers voor digitaal aanmelden verschoven naar 31 januari 2019. Daardoor kunnen scholen die willen aanmelden dat doen binnen het huidige regelgevende kader. Ze zullen daar ook de nodige financiële en administratieve ondersteuning voor krijgen.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.