Vanaf dit schooljaar krijgen kleuterscholen in Vlaanderen evenveel werkingsmiddelen als de lagere scholen. De Vlaamse Regering heeft die beslissing vandaag definitief goedgekeurd.  De Regering maakt op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 52 miljoen euro extra vrij om de gelijkschakeling te garanderen. Concreet krijgen scholen voortaan 662 euro per kleuter in plaats van 477 euro. Dat is een stijging met bijna 40 procent.

 

Elk schooljaar krijgen scholen middelen voor hun dagelijkse werking.  Ze kopen daar materiaal mee, betalen vormingsmomenten voor de leerkrachten en zorgen voor het onderhoud van de school. Tot nu kregen kleuterscholen minder werkingsmiddelen dan lagere scholen. Vroeger ging men er namelijk van uit dat kleuters maar twee derde van de tijd naar school gingen en vaker thuis bleven. Daar is de afgelopen jaren veel verandering in gekomen. Kleuters zijn vaker aanwezig op school, elke dag kleuteronderwijs telt.

 

Vlaanderen is wereldkampioen kleuterparticipatie. 98,4% van de 3-jarigen is in een school ingeschreven en 99% van de 4- en 5-jarigen is voldoende aanwezig in de klas. De kleuterparticipatie wordt gestimuleerd omdat dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat gebeurt via het actieplan kleuterparticipatie en de vernieuwde kleutertoeslag waarbij kleuters van 4 en 5 jaar die ingeschreven en voldoende aanwezig zijn een kleutertoeslag van 130 euro krijgen. Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt ook de leeftijd voor de leerplicht van 6 naar 5 jaar, kleuters van 5 jaar zullen met andere woorden verplicht moeten leren.

 

Eind april keurde het Vlaams parlement unaniem een resolutie goed waarin de gelijkschakeling van de werkingsmiddelen al vanaf het schooljaar 2019-2020 werd gevraagd. Die resolutie werd meteen verankerd in het decreet van 3 mei 2019 dat aan de Vlaamse regering de opdracht gaf om deze gelijkschakeling praktisch uit te werken. De nieuwe regeling is vandaag definitief goedgekeurd. Scholen zullen per kleuter 662 euro krijgen, nu was dat 477 euro. Een stijging dus met bijna 40 procent. Dat betekent een extra investering van 52 miljoen euro. Dat bedrag zal ingeschreven worden in de begroting 2020.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “In Vlaanderen zijn er bijna 265.000 kleuters ingeschreven in 2600 scholen. Bij ons gaan zowat alle kleuters naar school. We scoren op het vlak van kleuterparticipatie internationaal zeer goed. Vanaf dit schooljaar krijgen onze kleuterscholen eindelijk evenveel werkingsmiddelen als de lagere scholen. We komen tegemoet aan een vraag die al lang leeft in het onderwijsveld en realiseren een belangrijk onderdeel uit het plan basisonderwijs.”