Start Scaldissluis begint eind dit jaar

18-02-2008

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
 
 
18 februari 2008
 
Start Scaldissluis begint eind dit jaar
 
 
Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits voorziet in 2008 één miljoen euro voor de eerste fase van de Scaldissluis. Daarmee vermijdt de minister vertraging inzake het Nederschelde-project.
 
In Gent huldigt Vlaams minister Hilde Crevits vandaag officieel de Bavobrug, de Nieuwbrug en de Wijdenaardbrug in. De inhuldiging van deze drie bruggen past in het kader van het “Project Openleggen van de Nederschelde”.
Hiervoor voorziet Vlaams minister Hilde Crevits in 2008 één miljoen euro voor de eerste fase van de Scaldissluis. De sluis is noodzakelijk omdat het waterpeil in het centrum van de stad hoger gelegen is dan het peil aan de Nieuwbrugkaai.
De aanbesteding van de werken is voorzien eind 2008, waadoor in 2009 kan begonnen worden met de noodzakelijke voorbereidende werken voor het verplaatsen van nutsleidingen en het archeologisch onderzoek op de site. De totale uitgave voor de Scaldissluis wordt geraamd op 4,5 miljoen euro. Op de indicatieve meerjarenbegroting is dan ook 2,5 miljoen euro voorzien in 2009 en nog eens één miljoen euro in 2010.
 
De volledige realisatie van het openleggen van de Nederschelde maakt de effectieve rondvaart om de historische stadskern mogelijk. Dit verhoogt de toeristische troeven en de landschappelijke waarde van de stad Gent in ruime mate.
 
“Na realisatie van het “Project Openleggen van de Nederschelde” zal het water nog meer impact hebben op het stadsbeeld van Gent en wordt de omgeving van nog een stuk gezelliger. Dit komt iedereen ten goede. Door reeds dit jaar 1 miljoen euro te voorzien, kan het openleggen van de Nederschelde onverminderd doorgaan.” aldus Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits.
 
Persinfo:
 
Damien Benoit
Medewerker Persdienst minister Hilde Crevits
 
0497/68.87.60