Start uitbetaling eerste 49 miljoen voor kinderopvang 

 

Het Agentschap Opgroeien is gestart met de uitbetaling van 49 miljoen euro aan verhoogde subsidies in de kinderopvang. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits woensdag bekendgemaakt in het Vlaams parlement. Het gaat over een deel van het pakket van 115 miljoen euro extra per jaar voor de kinderopvang waar in het Vlaamse begrotingsakkoord over beslist werd.  De toekenning van het budget is een eerste maatregel om de financiering en de aantrekkelijkheid van een job in de sector te verbeteren. De verschillende verloningen die er vandaag zijn, worden zo meer gelijkgetrokken. 

 

“Met de extra investering die vandaag al op de rekeningen van kinderopvanginitiatieven staat, kan er een wezenlijk verschil gemaakt worden voor het personeel en de kwaliteit. Bij bepaalde opvangplaatsen gaat het over een verschil van meer dan 2000 euro per plaats per jaar. Naast de toekenning van de jobbonus en de energietoelage, is het een volgende concrete maatregel die de sector en haar kinderbegeleiders moet helpen. Het is een eerste belangrijke stap in de bredere hervorming van de sector, waarbij ook de begeleider-kind ratio een van de bouwstenen is. Maar om die ratio te kunnen verlagen zonder opvanginitiatieven te hoeven sluiten, is er meer personeel nodig. Samen met de sector hebben we er daarom voor gekozen om eerst onze kinderopvang en haar personeel financieel te versterken.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits   

  

Tijdens de Septemberverklaring is beslist dat de Vlaamse Regering elk jaar 115 miljoen euro per jaar extra gaat investeren in de hervorming van de kinderopvang. In totaal  gaat er daardoor vanaf dit jaar ruim 800 miljoen euro per jaar naar de kinderopvang.  

92 miljoen van het bijkomend pakket van 115 miljoen euro is voorzien voor betere arbeidsvoorwaarden en kwaliteitsverhoging in de sector. Vandaag is er een kloof tussen de verschillende verloningen. Om die weg te werken, is er beslist om eerst het subsidiesysteem te vereenvoudigen. Hierdoor zullen meer mensen die in de kinderopvang werken een hoger loon ontvangen. 

 

Sinds januari meer budget op rekening kinderopvanginitiatieven  

 Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits heeft woensdag in het Vlaams parlement bekendgemaakt dat de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2023 gestart is met de uitbetaling van 49 miljoen euro aan de kinderopvangsector. De eerste voorschotten staan vandaag al op hun rekening.   

 De uitbetaling komt er doordat twee maatregelen voor betere arbeidsvoorwaarden uit de Septemberverklaring deze maand al in voege treden. Hierdoor ontvangen meer mensen die in de kinderopvang werken een hoger loon. Concreet gaat het in totaal over meer dan 44.000 plaatsen voor kinderen waarvoor een hogere subsidie voorzien wordt.  

 Dit  is het gevolg van twee maatregelen. Ten eerste krijgen alle trap 2B plaatsen in één keer de hoogste subsidie (trap 2A) toegekend. Het gaat over 15.000 euro per plaats. Ter illustratie: een opvang met plaats voor 4 kinderen ontvangt 60.000 euro. Voor een groepsopvang kan dit een verschil betekenen van gemiddeld 2000 euro per plaats per jaar.  Ten tweede  is de basissubsidie voor kinderopvanginitiatieven in trap 1 sinds deze maand met 50% verhoogd. 

 Het subsidiesysteem werkt vandaag met verschillende trappen. Een subsidietrap geeft het subsidietarief weer. Afhankelijk van de voorwaarden en opdrachten die een kinderopvang uitvoert, behoort een initiatief tot de ene of de andere trap. Opvanginitiatieven die bijvoorbeeld werken aan inkomenstarief of  kwetsbare gezinnen ondersteunen vallen onder een hogere subsidietrap. 

 

Toekomst 

Ook voor de overblijvende kinderopvanginitiatieven die voor deze maatregelen nog niet in aanmerking komen, wil minister Crevits zo snel mogelijk versterking bieden. Eind december werd al een oproep gelanceerd om initiatieven trap 0 de kans te geven om een subsidie trap 1 aan te vragen en ongeveer 3000 plaatsen in trap 1 zullen dit voorjaar de kans krijgen om over te schakelen naar de hoogste subsidietrap 2A. Dit zal zich voor gezinnen vertalen in extra toegankelijke plaatsen aan inkomenstarief (een prijs voor gezinnen op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling).  

Tot slot kregen alle kinderbegeleiders recent de jobbonus op hun rekening (dit gaat over bedragen die kunnen oplopen tot 600 euro per jaar) en ontving de hele sector een tussenkomst in de energiekosten. Een kinderopvang voor baby's en peuters kan hierdoor rekenen op een extra subsidie van 120 euro per erkende opvangplaats. Een onthaalouder met bijvoorbeeld 8 vergunde plaatsen ontvangt een tussenkomst van 960 euro.