De organisatie Stop it Now! breidt haar werking uit met een lotgenotenwerking voor naasten. Stop it Now! is een laagdrempelige, gratis en anonieme hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of hun gedrag tegenover minderjarigen. Er komt een website met hulpverlening voor partners, familieleden en vrienden. Die zullen zich ook kunnen inschrijven in een lotgenotengroep. Het initiatief draagt bij aan de preventie van seksueel misbruik. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits steunt het initiatief.

“Partners, familieleden of vrienden van mensen die worstelen met hun seksuele gevoelens of hun gedrag tegenover minderjarigen hebben vaak nood aan hulp. Het hulpaanbod voor die groep mensen is nog zeer beperkt. De stap naar hulpverlening voor hen is ook dikwijls groot omwille van het taboe en het stigma dat rond het thema heerst. Stop it Now! zal haar werking uitbreiden om ook aan de noden van deze groep mensen tegemoet te komen.” Hilde Crevits

Stop it Now! biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, ook aan hun naasten. Wie dat wenst, kan vertrouwelijk, anoniem en gratis contact opnemen met de organisatie. De aanpak is belangrijk in het kader van preventie van seksueel kindermisbruik, in het voorkomen van seksueel misbruik en voor de sensibilisering rond de nodige ondersteuning van personen met seksuele gevoelens of interesses voor minderjarigen en hun naasten.

Minne De Boeck, Universitair Forensisch Centrum, projectcoördinator Stop it Now!: “Wij stellen vast dat het hulpaanbod voor naasten, zoals partners, familieleden en vrienden, erg beperkt is. Het is voor naasten  vaak heel confronterend wanneer ze erachter komen dat iemand uit hun dichte omgeving seksueel misbruik heeft gepleegd of zorgwekkende gevoelens ervaart. Ook zij krijgen vaak te maken met stigmatiserende reacties, afwijzing en veroordeling. Hun wereld staat op zijn kop en het is vaak erg moeilijk voor hen om hierbij ondersteuning te vinden, dit zowel in hun eigen omgeving als bij professionals. Hieraan wil Stop it Now! tegemoet komen.”

Het gaat om een website ‘naasten van Stop it Now!’ waarop informatie over de problematiek komt, linken naar wetenschappelijke onderzoeken, de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de lotgenotengroep voor naasten en een online forum. De lancering van die projecten staat voor volgend jaar gepland.

Stop it Now krijgt van Vlaanderen jaarlijks 117.000 euro voor haar werking. Voor dit project zal Vlaanderen ook 23.850 euro investeren.