Subsidie voor rioleringswerken

19-02-2008

WERVIK Schepen Bercy Slegers (CD&V) meldt dat Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits de rioleringssubsidie heeft goedgekeurd voor de werken in de Ooststraat-Hellestraat en in een deel van de Speiestraat. Slegers: 'Dit betekent dat de bovenbouw van de Hellestraat, het kruispunt Oostraat- Hellestraat en de omgeving van de school in de Hellestraat, in hetzelfde dossier kunnen worden gerealiseerd.' Wervik kan nu een studiebureau aanstellen om de plannen voor de heraanleg van deze straten op te maken. Er is een gescheiden rioleringsstelsel voorzien die in de Speiestraat zal uitmonden in de collector. Bij het plaatsen van de rioleringen zal ook rekening worden gehouden met de geplande nieuwe verkaveling, en dus bijkomende woningen, op de locaties waar zich nu het voetbalplein en de atletiekpiste bevinden. Bercy Slegers zegt met haar college schepen Youro Casier (SP.A) er vaart achter te zullen zetten om die plannen zo snel mogelijk te realiseren. 'Maar er moet nog van alles gebeuren: van het opmaken van een ontwerp over een bewonersvergadering tot de gunning der werken. Het meest optimistische scenario om ermee te starten is eind 2009.'

 

odw