Tijdelijke vervangcapaciteit voorzien in kinderopvang wordt eenvoudiger na sluiting of schorsing

 

 

De Vlaamse Regering neemt maatregelen om sneller tijdelijke kinderopvang voor ouders te organiseren als de vergunning van een kinderopvanginitiatief geschorst of opgeheven wordt.

De procedures voor de  tijdelijke opvang worden eenvoudiger en flexibeler. Steden en gemeenten zullen een coördinerende rol kunnen opnemen.. Initiatieven die willen meewerken, zullen een subsidie van 70 euro per kind per dag ontvangen. Zo kunnen ouders de dagprijs die zij gewoon waren, blijven betalen en wordt de opvang voor hen niet duurder dan voor de sluiting.

 

Omwille van de veiligheid van onze kinderen worden bij tekorten of problemen soms kinderopvanginitiatieven gesloten. Omdat we beseffen dat dit ook voor de ouders een ingrijpende beslissing is en omdat een andere opvang vinden vandaag niet altijd evident is, nemen we bijkomende maatregelen. We zorgen voor een vergoeding voor organisatoren die willen meewerken en om te zorgen dat ouders geen andere prijs moeten betalen. De aanvraagprocedure zal eenvoudig zijn en ook de beslissing zal snel genomen kunnen worden. Op die manier willen we ervoor zorgen dat ouders sneller geholpen worden bij het vinden van een alternatieve opvangplaats voor hun baby’s of peuters.

Benjamin Dalle – Vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

 

Het Agentschap Opgroeien kan bij meldingen, klachten of na het vaststellen van tekorten door Zorginspectie beslissen om een kinderopvang (tijdelijk) te schorsen tot de kwaliteit opnieuw gegarandeerd kan worden. Wanneer de tekorten niet duurzaam worden weggewerkt, kan Opgroeien de vergunning opheffen. In 2022 (laatste cijfer op 4/10) besliste Opgroeien om 19 vergunningen te schorsen en 15 vergunningen op te heffen.

 

Om de impact voor de  gezinnen zoveel mogelijk te beperken, heeft de Vlaamse Regering  beslist om organisatoren van een tijdelijke noodopvang een subsidie toe te kennen en de procedures voor noodopvang te vereenvoudigen. Steden en gemeenten zullen ook een coördinerende rol kunnen opnemen. Het doel is gezinnen sneller en gemakkelijker aan noodopvang te helpen.

 

Eenvoudige regelgeving

 

Een meer flexibel en eenvoudig systeem wordt opgezet om tijdelijke vervangcapaciteit te kunnen organiseren. Een systeem dat voor zo weinig mogelijk administratieve lasten zorgt bij lokale besturen en kinderopvangorganisatoren.. Zo kunnen steden en gemeenten voortaan zelf coördineren waar kinderen terecht kunnen in de regio, zonder dat daarvoor eerst via een lange procedure een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd. Wel moet de tijdelijke uitbreiding van de vervangcapaciteit nog steeds aangevraagd worden aan Opgroeien. Uiterlijk drie werkdagen na het ontvangen van de aanvraag zal Opgroeien hierover een beslissing nemen.

De kinderopvanginitiatieven die in aanmerking komen om noodopvang te organiseren, moeten vergund zijn en voldoende ruimte hebben om extra kinderen op te vangen.

 

De opvanglocaties kunnen samenwerken andere diensten zoals bijvoorbeeld instellingen voor jeugdhulp, gehandicaptenzorg of jeugdwerk. Zij kunnen bijvoorbeeld tijdelijk infrastructuur ter beschikking stellen of personeel met de juiste expertise.

 

70 euro per kind per dag

 

Het Agentschap Opgroeien zal een subsidie toekennen van 70 euro per kind voor een volle opvangdag (en 42 euro per kind per halve opvangdag) aan de opvanglocatie die de kinderen tijdelijk opvangt. Het bedrag dat door ouders betaald wordt, blijft hetzelfde als in de opvang waarvan de vergunning geschorst of opgeheven is. Ook is het de bedoeling dat de noodopvang zo dicht mogelijk in de buurt ligt van de weggevallen opvang.