Tramprojecten Masterplan uit de startblokken

23-07-2007

De Vlaamse Regering heeft beslist om voor wat het aandeel van het agentschap Infrastructuur betreft, akkoord te gaan met de oproep tot kandidatuurstelling voor de eerste reeks tramprojecten van het masterplan Antwerpen: Deurne-Wijnegem, de stelplaats in Deurne en Mortsel-Boechout. De Raden van Bestuur van de BAM en De Lijn zetten al eerder het licht op groen. Privé-partners moeten zich voor begin september kandidaat stellen om deze projecten mee te financieren en uit te voeren. Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt zijn tevreden met deze belangrijke stap.  

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt: “Nu de Vlaamse Regering groen licht heeft gegeven voor deze stap in de PPS-procedure, is er aan een belangrijke voorwaarde voldaan om de timing van de eerste tramprojecten aan te houden. De eerste spadesteek voor die projecten is voorzien in het voorjaar van 2008.”

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits: "Het is belangrijk er op te wijzen dat het hier gaat om gevel-tot-gevel projecten. Naast de realisatie van de traminfrastructuur besteden we immers aandacht aan de inpassing van deze infrastructuur in het volledige wegbeeld. Voor fietsers en voetgangers wordt dan ook veilige infrastructuur voorzien. In de meeste gevallen wordt ook de riolering aangepakt. 

De Vlaamse Regering heeft het startschot gegeven voor de aanbesteding van de eerste tramprojecten uit het Masterplan (Deurne-Wijnegem, Mortsel-Boechout, Stelplaats Deurne). Bedrijven kunnen zich kandidaat stellen tot 6 september 2007. Op 1 oktober krijgen de geselecteerde bedrijven het bestek. Vervolgens kunnen de bedrijven een offerte indienen tegen eind dit jaar. Dit is dus een belangrijke stap om in 2008 met de bouw van deze projecten te starten.

De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen om met een DBFM-contract (Design-Build-Finance-Maintain) te werken in plaats van een klassiek aannemerscontract. Dit betekent dat er een privé-partner wordt gezocht die mee instaat voor het ontwerp, de effectieve bouw, de financiering en het onderhoud na de bouw.

Voor deze eerste tramprojecten wordt een PPS-constructie opgebouwd: een Publiek-Private Samenwerking. Om de rechten en plichten juridisch te verankeren stappen de verschillende partners van deze PPS-formule in een nieuw op te richten orgaan, genaamd Special Purpose Vehicle – SPV, waarbij BAM en De Lijn (via LijnInvest) een minderheidsparticipatie nemen.

De tramprojecten, met de gevel-tot-gevel renovatie, zijn ook in deze PPS-constructie onderdeel van het Masterplan. BAM is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie en de afstemming met de andere Masterplanprojecten. BAM onderhoudt hierbij een nauwe samenwerking met de projectpartners De Lijn en het Agentschap Infrastructuur.

 

Het toekomstbeeld

Met de tramprojecten uit het Masterplan zal men vanuit verschillende richtingen het openbaar vervoer kunnen gebruiken naar het centrum van Antwerpen. Vanuit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen zorgen vrije tram- en busbanen voor snelle en stipte verbindingen. Voor de reizigers komen er comfortabele overstappunten en fietsvoorzieningen. Fietsers en voetgangers krijgen veilige oversteekmogelijkheden. De infrastructuur voor voetgangers, fietsers en voertuigen wordt dus eveneens vernieuwd en heringericht. Langs het hele traject komt ook meer groen.

 

De tramprojecten en het Masterplan

De tramprojecten Noorderleien en Ekeren van het Masterplan worden op dezelfde manier aanbesteed maar op een later tijdstip. Momenteel finaliseert BAM voor deze projecten het voorontwerp.

Al deze tramprojecten maken deel uit van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen van de Vlaamse overheid. Het Masterplan voorziet in een multimodale, geïntegreerde aanpak voor de mobiliteit in de Antwerpse regio. Dit Masterplan bestaat uit 16 ambitieuze infrastructuurwerken en moet de bereikbaarheid van stad en haven garanderen, maar ook de leefbaarheid van Antwerpen verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen.

 

persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be