VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, krijgt een nieuwe missie en een uitgebreider takenpakket. De bedoeling is dat VDAB de nodige veer- en slagkracht krijgt om elke Vlaming op beroepsactieve leeftijd aan het werk te krijgen.  VDAB wordt de regisseur bij uitstek en zal met partners samenwerken om dit doel te bereiken. Het Vlaams parlement heeft hiervoor het ontwerp van decreet over de nieuwe missie en rollen van VDAB goedgekeurd.

In 1989, na de derde staatshervorming, werd VDAB opgericht. Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding gebeuren vanaf dan door de gewesten en gemeenschappen. De voorbije jaren kwam er, gezien de toenemende arbeidskrapte, een duidelijke roep om de taken van VDAB te herschrijven. Om meer mensen aan de slag te krijgen en de werkzaamheidsgraad te verhogen, moet je ook andere groepen kunnen bereiken die vandaag te weinig aan de bak komen op de arbeidsmarkt. Denk maar aan NEET-jongeren die niet aan het werk zijn of in opleiding of leefloners en mensen met een gezondheidsprobleem. Vandaag heeft het Vlaams parlement groen licht gegeven voor die hervorming.

VDAB wordt meer dan ooit de arbeidsregisseur en krijgt 3 regisseursrollen toegevoegd aan haar takenpakket: activerings-, loopbaan- & dataregisseur. De doelgroep wordt uitgebreid naar alle personen op beroepsactieve leeftijd. Dat vertrekt vanaf jongeren vanaf 15 jaar die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht tot zij die met pensioen gaan. Er zal een gerichter beleid kunnen worden gevoerd.

Er is ook aandacht voor het verzekeren van duurzame loopbanen, voor de uitbreiding van de dienstverlening ten aanzien van de werkgevers en voor leerwerkplekken of diverse vormen van stages. Om een volwaardige rol als loopbaan- of activeringsregisseur te kunnen opnemen is het vereist dat VDAB beschikt over een sterk arsenaal aan gegevens en data met respect voor privacy. Door het verzamelen van data kan VDAB burgers bijvoorbeeld beter sensibiliseren rond opleiding en hen in contact brengen met het aanbod dat er bestaat op de markt. De kerntaak van VDAB om werkzoekenden te matchen aan de beschikbare vacatures blijft uiteraard behouden.

Bij het verder uitbouwen van deze rollen wil VDAB maximaal inzetten op een proactieve digitale dienstverlening die door het slim delen van data de burger op weg helpt doorheen de loopbaan. Werkzoekenden worden ondersteund bij het gebruik hiervan en indien er nood is aan extra hulp wordt in de nodige bijscholing voorzien.  Dit laat iedereen toe om ten volle gebruik te maken van het beschikbare aanbod van VDAB.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Het zijn woelige tijden op de arbeidsmarkt. We zullen alle zeilen bijzetten om werkzoekenden aan een job te helpen. VDAB zal hier een cruciale rol spelen, in samenwerking met verschillende partners. Als we als samenleving verwachten dat we elk talent moeten ontginnen en de kans bieden om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt, dan moeten we VDAB ook de nodige slagkracht geven. We geven VDAB een heldere opdracht en vragen de dienst om slimme samenwerkingen aan te gaan.”

De volgende stap is de opmaak van verdiepingsdecreten om verder uitvoering te geven aan de nieuwe missie en rollen van VDAB.