Versnelde aanpak van vervuilde sites door droogkuisproducten

14-09-2007

Op voorstel van Hilde Crevits, Vlaams minister voor Leefmilieu, erkende de Vlaamse Regering vandaag Vlabotex vzw als eerste bodemsaneringorganisatie. De droogkuissector heeft als eerste gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Hierdoor zullen historisch vervuilde sites met droogkuisproducten versneld worden aangepakt. Met een jaarlijkse subsidie van 1,5 miljoen euro van de Vlaamse overheid zal Vlabotex vzw de sanering van terreinen uitvoeren op aanvraag van de (voormalige) uitbaters tegen een forfaitaire jaarlijkse bijdrage gedurende 30 jaar. De erkenning van Vlabotex vzw is een concretisering van de op 16 juni 2006 goedgekeurde wijziging van het bodemdecreet. 

Op vele plaatsen waar in het verleden een droogkuis werd uitgebaat, is immers een verontreiniging met droogkuisproducten vastgesteld in de bodem en het grondwater. Door de specifieke eigenschappen van deze producten is de bodemsanering vaak een heel complex verhaal. Hierdoor loopt de kostprijs voor de vele kleine uitbaters uit de sector of de vele eigenaars van terreinen waarop in het verleden een droogkuis was gevestigd, te hoog op. 

Door de erkenning kunnen deze (voormalige) uitbaters of eigenaars een aanvraag indienen bij Vlabotex vzw. Hierdoor zal Vlabotex vzw de bodemsanering voor de verontreiniging met droogkuisproducten van voor oktober 1995, uitvoeren voor een forfaitaire jaarlijkse bijdrage gedurende 30 jaar. Voor een bestaande droogkuis is dit bedrag afhankelijk van de aard van de milieuvergunning, de omzet van het bedrijf en de reeds vastgestelde vervuilingsgraad. Voor een terrein met een voormalige droogkuis wordt het bedrag bepaald op basis van het kadastraal inkomen van het terrein. De kostprijs van de verontreiniging met droogkuisproducten die ontstaan is na oktober 1995 of eventuele verontreiniging die vreemd is aan de uitbating van een droogkuis, moet worden gedragen door de aanvrager.  

Door het indienen van een aanvraag en het sluiten van een overeenkomst met Vlabotex vzw neemt Vlabotex vzw de saneringsplicht voor het betrokken terrein over. Hierdoor kan de aanvrager vrij beschikken over het terrein en is het terrein beschikbaar voor een eventuele verkoop of verhuur. Indien de aanvrager niet alle verplichtingen nakomt jegens Vlabotex vzw, keert de saneringsverplicht terug naar de aanvrager. 

In totaal worden ongeveer 350 aanvragen verwacht met een totale saneringskost van ruim 80 miljoen euro over 30 jaar. Door de Vlaamse overheid wordt gedurende 30 jaar een jaarlijkse subsidie voorzien van gemiddeld anderhalf miljoen euro. 

De erkenning van Vlabotex vzw als bodemsaneringsorganisatie zal het versneld saneren van vervuilde terreinen met droogkuisproducten in de hand werken. Door de overdracht van de saneringsplicht aan Vlabotex vzw en de subsidie van de Vlaamse overheid wordt er een haalbare oplossing gevonden voor de (voormalige) uitbaters of eigenaars,” aldus Vlaams minister Hilde Crevits.  

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be