Het voornemen van de Middenschool Sint Lambertus om de school in Veerle (Laakdal) in 2016 te sluiten, stuit op heel wat ongenoegen. Het actiecomité voert de druk op met een procedure voor de Commissie Zorgvuldig Bestuur en ook de politiek roert zich.

23 leerlingen in het eerste jaar en 28 leerlingen in het tweede jaar is te weinig volgens het schoolbestuur om nog te investeren in de school, en daarom moet het schooltje volgend jaar dicht. Het Actiecomité 'Lang leve de middenschool in Laakdal' dat de steun geniet van oud-, en toekomstige leerlingen, dorpsgenoten, politici en vakbondsleden stelt dat de beslissing voor de sluiting van de Middenschool Veerle niet doordacht is en herzien moet worden.

Alvorens de petitie te overhandigen, nam Marc Van Gestel namens het actiecomité dinsdagavond het woord op de gemeenteraad. "Onze petitie leverde 800 handtekeningen op, onze Facebookpagina telt 1000 likes en we hebben 2000 flyers en 400 affiches verspreid", zegt Van Gestel.

"Onze kerngroep schakelt vanaf nu een versnelling hoger en start een procedure voor de Commissie Zorgvuldig Bestuur die erop toeziet dat scholen zich aan een aantal principes houden. Volgens ons zijn de participatieprincipes in deze beslissing een aantal keer geschonden. Als de commissie de klacht ontvankelijk verklaart, worden de school en de ouders gehoord. Een aantal comitéleden heeft ouders bezocht wiens kinderen nu in het zesde leerjaar zitten. Intussen hebben de ouders van 32 kinderen tot op heden toegezegd dat zij hun kind in de Middenschool van Veerle inschrijven als die openblijft. Uit al deze signalen kan je alleen maar besluiten dat de Middenschool leefbaar is. Jammer genoeg krijgen we geen antwoord op onze vragen van de schooldirectie."

Burgemeester Tine Gielis (CD&V/LVA) betreurt de situatie als moeder, maar zegt dat de gemeente hier weinig aan kan veranderen. "We hebben de raad van bestuur van de school onze aandachtspunten overgemaakt met de vraag om de sluiting van de school te heroverwegen."

Maar in de toekomst dreigt er een capaciteitstekort voor de school. Schepen Frank Sels (sp.a) en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Bertels (sp.a) zijn verontrust dat de schoolcapaciteit Zuiderkempen in het gedrang komt. "Tegen 2020 is er nood aan 400 bijkomende schoolbanken in de regio Westerlo, tegen 2025 zijn dat er 600", stelt Bertels, die de cijfers bij de Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) opvroeg. "In die context is het zeer vreemd om de capaciteit af te bouwen."

"Ook in Laakdal groeit het aantal schoolgaande jongeren de komende jaren", beaamt Frank Sels. Bertels en Sels vragen dan ook met aandrang de beslissing te herbekijken.

Stefan Helsen

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.