In Nieuwpoort is de vernieuwde Stedelijke Vismijn vandaag officieel geopend door Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Na een half jaar werken zit de mijn in een nieuw kleedje. De vernieuwingen zijn belangrijk in het kader van de voedselveiligheid en energiezuinigheid. De vernieuwingen hebben 700.000 euro gekost.

Het is een feestelijke dag voor Nieuwpoort. De vernieuwing van de Stedelijke Vismijn, het zeemanshart van de stad, zal een positieve invloed hebben op de visserijsector, op de werknemers en op de hele stad. Dit mooie project toont aan dat onze inspanningen voor de sector hun vruchten afwerpen. Deze realisatie moet bijdragen aan een welvarende toekomst voor de visserij als steunpilaar binnen onze Vlaamse voedselketen!” – Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits

Nieuwpoort is altijd één van de belangrijke vissershavens van onze kust geweest en de vissershaven is historisch vergroeid met de stad. Vorig jaar werd er 360 ton vis aangevoerd en werd er ook een nieuw vissersvaartuig gedoopt.

Het herkenbare gebouw van de Stedelijke Vismijn is gebouwd in 1952 en kende in 1972 een uitbreiding tot zijn huidige grootte. Hoewel de vismijn van Nieuwpoort de kleinste visveiling is aan onze kust, vormt ze ook een niet te onderschatten toeristische troef. Ze vormt mee een verbinding tussen Nieuwpoort Stad en Nieuwpoort Bad.

Na een grondige vernieuwing van de veilingen van Oostende en Zeebrugge was dit jaar de Stedelijke Vismijn van Nieuwpoort aan de beurt. Er werden de afgelopen zes maanden afwasbare wanden geïnstalleerd, de veiling werd beter geïsoleerd om te voldoen aan de hedendaagse energienormen en er werd een nieuwe koelinstallatie geplaatst die veel energiezuiniger is. Ook het aantal toegangspoorten werd verminderd van 15 naar 3 poorten, waardoor efficiënter kan worden gewerkt. De modernisering werd uitgevoerd zonder aan het authentieke karakter van de vismijn te tornen.

De vernieuwing van de vismijn sluit aan bij een trend die al langer ingezet is, namelijk het waarborgen van de toekomst en de verduurzaming van onze Vlaamse visserijsector in zijn geheel. De vernieuwingen hebben 700.000 euro gekost, waarvan Vlaanderen zo’n 100.000 euro voor zijn rekening neemt via het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Europa eveneens 100.000 euro financiert via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.