Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits roept alle Vlaamse studentenverenigingen, studentenclubs, universiteiten en hogescholen op om het Vlaams doopkader te ondertekenen. Respect voor het welbevinden van elke student en voor de openbare orde vormen de basis. De principes van het Vlaams doopkader werden opgesteld met alle universiteiten, hogescholen en vertegenwoordigers van de studenten. Zij zullen dit kader ook verder doorvertalen in de lokale charters. Het Vlaams doopkader komt er naar aanleiding van het tragisch overlijden van een student tijdens een studentendoop enkele maanden geleden.

De organisatie van (doop)activiteiten door studentenorganisaties in Vlaanderen kent een lange traditie. Een traditie die zorgt voor verbondenheid maar wel gepaard gaat met verantwoordelijkheden, verplichtingen en afspraken. Veel studentenorganisaties engageren zich nu al om respectvol met elkaar om te gaan en houden zich aan een lokaal doopcharter. Toch zijn er organisaties die dit niet ondertekenen. Op vraag van minister Crevits hebben de studenten samen met de instellingen hoger onderwijs een Vlaams doopkader uitgewerkt. Een kader met enkele algemene principes die studentenorganisaties vanuit hun verantwoordelijkheid in acht moeten nemen. Op die manier zorgen we voor gelijkvormigheid in afspraken en regels over gans Vlaanderen.

Respect

Het Vlaams doopkader is er gekomen na veelvuldig overleg met vertegenwoordigers van studentenverenigingen, studentenraden, de Vlaamse Vereniging voor Studenten en alle instellingen hoger onderwijs. In het kader worden 10 algemene principes opgesomd waarbij respect de leidraad is. Respect voor elkaar, respect voor ieders overtuiging, respect voor de wetgeving. Het respecteren van grenzen en de zorg voor het welbevinden van alle leden is de centrale boodschap van dit doopkader. Een doop of activiteit bij een studentenvereniging of studentenclub is bij uitstek het creëren van een groepsgevoel. Het kan niet dat studenten vernederd worden of fysiek geweld moeten ondergaan. Studenten blijven baas over hun eigen lichaam en kunnen niet verplicht worden tot overmatig drankgebruik.

Lokaal doopcharter

Voor elke universiteit of hogeschool, voor elke stad of regio zijn er verschillende aandachtspunten die best lokaal aangepakt worden. Deze principes van het Vlaams doopkader zullen dan ook verder concreet vertaald worden in de lokale doopcharters. Het is de bedoeling dat de clubs en de verenigingen de charters als gedragscode gebruiken voor hun leden en deelnemers van activiteiten.

Website

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits roept alle studentenorganisaties in Vlaanderen en Brussel op om het Vlaams doopkader te ondertekenen. Op de website onderwijs.vlaanderen.be/vlaams-doopkader is het kader terug te vinden samen met een lijst van alle studentenorganisaties die het Vlaams doopkader hebben ondertekend.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het overlijden van een student als gevolg van een doop, heeft ons allen geschokt. Dat willen we niet meer meemaken. Daarom roep ik alle studentenverenigingen en studentenclubs op om het Vlaams doopkader te ondertekenen. Hierin worden afspraken gemaakt om altijd en overal met respect voor elkaars grenzen en lichaam maar ook met  respect voor de openbare orde te werk te gaan. Wie zich niet aan het kader houdt, kan door de universiteit of hogeschool gesanctioneerd worden.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.