Vlaams gewest ontfermt zich over provinciewegen

11-10-2007

De Turnhoutsebaan van Mol naar Turnhout valt vanaf volgend jaar onder bevoegdheid van het Vlaams Gewest. 'Met het oog op de veiligheid wordt het hele provinciale wegennet op termijn overgedragen', zegt Hans Schoofs (Open VLD).

Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) heeft bevestigd dat alle provinciale wegen in tussen 2008 en 2009 worden overgenomen door het Vlaams Gewest. 'Het wegennet van de provincie Antwerpen, dat 123kilometer lang is, wordt een Vlaamse bevoegdheid', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Hans Schoofs. Hij pleit al jaren voor de overheveling. 'Voor Mol en Turnhout is vooral de overheveling van de Turnhoutsebaan van groot belang. Eén beheerder kan onderhoud en herstellingen veel beter coördineren dan twee beheerders. Door deze maatregel zal het Vlaams Gewest veel efficiënter kunnen werken. De versnippering over verschillende beleidsniveaus vertraagt immers elk initiatief om wegen beter te beheren, wat een effect heeft op de veiligheid van de wegen.'

'Het provinciebestuur was zelf vragende partij om haar weggennet over te dragen', vult Koen Helsen, gedeputeerde voor Patrimonium aan. 'Hierdoor kan het onderhoud efficiënter gebeuren en op grotere schaal georganiseerd worden. De overdracht betekent ook een besparing van zeven tot tien miljoen euro voor de provincie.' De overdracht van het wegennet omvat ook de overdracht van veertien personeelsleden. Mogelijk zullen die gaan werken voor het Vlaams Gewest, maar hierover is nog geen zekerheid.

 

vgd