Vlaams klimaatbeleid goed voor 1 miljard investeringen tegen 2012

27-11-2007

Bij de start van het Klimaatbeleidsplan was geraamd dat de Vlaamse regering over de periode 2006-2012 er 684 miljoen euro voor over had. Maar voor 2006-2008 werd al 80 procent meer uitgetrokken dan geraamd: het totaal ligt al op 425 miljoen. Tegen 2012 zou de teller op die manier op 1 miljard uitkomen.

Dat zei de Vlaamse minister van Leefmilieu en Energie, Hilde Crevits (CD&V), op de Klimaatconferentie in Antwerpen.

Er zijn twee redenen voor die verhoging. De energiepremie aan bedrijven is een veel groter succes dan verwacht. En het energiefonds bracht 21 miljoen extra op. Dat wordt gestijfd met boetes van de stroomproducenten als ze niet 'groen' genoeg werken. Door al die klimaatinspanningen is de uitstoot in Vlaanderen aan het verminderen. Vergeleken met 2005 is hij met 3,9 procent gedaald. Binnen het Kyoto-protocol moet Vlaanderen zijn uitstoot met 5,2 procent terugdringen tegenover 1990. De kloof met die doelstelling is van 9,5 naar 3,2 procent gedaald. Door de Vlaamse inspanningen zal ook België op Kyoto-schema zitten. Ons land zou volgens een nog te verschijnen rapport van het Europees Milieuagentschap voor het eerst tot de 33 geïndustrialiseerde landen behoren die dat bereikt hebben.

De Bond Beter Leefmilieu plaatst vraagtekens bij die cijfers en houdt vol dat zelfs met de geplande maatregelen in 2012 de uitstoot op het niveau van 1990 zal uitkomen. 'Het beleid moet nog versneld en versterkt worden', aldus Bram Claeys van de milieukoepel.

 

ty