Vlaams minister van Werk Hilde Crevits lanceert een project om werkzoekenden met een migratieachtergrond aan het werk te helpen. Het project ‘Mentoring naar Werk’ stelt zich tot doel om de kloof tot de arbeidsmarkt voor die groep werkzoekenden te overbruggen. Zij krijgen een coach aan hun zijde die hen op de arbeidsmarkt begeleidt. Minister Crevits investeert ruim 3,1 miljoen euro in de mentorprojecten en wil met deze werkwijze een kleine 800 werkzoekenden bereiken.

Werkzoekenden met een migratieachtergrond vinden moeilijker werk

De tewerkstellingsgraad van werkzoekenden met een migratieachtergrond stagneert in België en Vlaanderen tussen de 40 en de 50%. We zijn zeker niet de besten van de klas als je het vergelijkt met de andere landen van de Europese Unie. Ook hooggeschoolde anderstaligen doen het minder goed op de arbeidsmarkt en worden vaak onder hun opleidingsniveau tewerkgesteld. 

Mentorschap blijkt goede methode

De klassieke instrumenten voor arbeidsbemiddeling blijken ontoereikend voor deze groep werkzoekenden. Er is nood aan nieuwe methodieken. Een methode die in binnen- en buitenland als beloftevol onthaald wordt is ‘Mentoring naar Werk’.  Een werkzoekende (mentee) en een vrijwilliger met kennis van de lokale arbeidsmarkt (mentor) worden aan elkaar gekoppeld. Ze krijgen de hulp van een professionele mentor-coach om samen de weg naar een job af te leggen.  Dat gebeurt door het aanleren van sollicitatievaardigheden en de weg vinden naar de VDAB, taalcursussen of de kinderopvang. Die aanpak vergroot de motivatie en het zelfvertrouwen. Aan de werkgevers wordt gevraagd aandacht te hebben voor inclusie en een draagvlak te creëren om deze doelgroep tewerk te stellen.

Uit een studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA blijkt dat mentoring potentieel heeft. Sinds enkele jaren werkt de VDAB  samen met het HIVA om mentorschap in Vlaanderen toe te passen. Tot nu gaat het vooral om kleinschalige projecten en kregen 119 werkzoekenden een mentor-coach toegewezen. De VDAB doet daarvoor een beroep op organisaties die de nodige expertise in huis hebben.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil nu samen met de VDAB het mentorschap uitbreiden. De VDAB lanceert nog deze maand een nieuwe oproep aan organisaties die de rol van mentor-coach willen opnemen. De bedoeling is om een grotere regionale spreiding te bereiken zodat niet enkel werkzoekenden in steden toegang hebben tot een kwaliteitsvol aanbod van mentoring naar werk. Daarnaast is het van belang om ervaringen te delen in lerende netwerken.

Ruim 3,1 miljoen euro voor projecten

Goedgekeurde projecten zullen gedurende twee jaar lopen. Wanneer een project na die periode positief geëvalueerd wordt, kan het met een jaar verlengd worden. 

Binnen de doelgroep van werkzoekende met een migratieachtergrond wordt er gewerkt met: 

  • Werkzoekenden die beschikken over een diploma hoger onderwijs 
  • Werkzoekenden die hoogstens een diploma van de middelbare school hebben behaald 
  • Jongeren (< 25 jaar) die hoogstens een diploma lager secundair onderwijs behaald hebben 

Kandidaat-organisaties werken in hun voorstel een methodiek uit om de vrijwilligerswerking op een professionele manier te coördineren en de gevormde duo’s mentor/mentee te begeleiden. De projectvoorstellen moeten minimaal volgende acties omvatten:  

  1. Promotie van mentoring naar werk, bij werkgevers, potentiële mentoren en mentees. 
  2. Rekrutering en selectie van mentoren en mentees 
  3. (re)Matching van kandidaat-mentoren en kandidaat-mentees 
  4. Training en vorming van mentoren (en mentees) 
  5. Persoonlijke ondersteuning op maat van de gevormde duo’s  
  6. In orde brengen van administratieve verplichtingen
  7. Participatie in een lerend netwerk (in samenwerking met HIVA) en aanleveren van data voor de evaluatie van het project en de lange termijn resultaten van mentoring naar werk. 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “In Vlaanderen ligt de werkloosheid van werkzoekenden met een migratieachtergrond hoog. Het is belangrijk om de kloof naar de arbeidsmarkt voor deze groep werkzoekenden te dichten. In binnen- en buitenland wordt het mentorschap met een 1 op 1 begeleiding als een beloftevol instrument beschouwd om deze werkzoekenden naar werk toe te leiden. Kleinschalige projecten van de VDAB werden positief geëvalueerd. We breiden deze manier van werken uit en willen met de nieuwe projecten bijna 800 werkzoekenden bereiken. We voorzien daarvoor in een budget van ruim 3,1 miljoen euro.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.