Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits maakt tijdelijke stillegging visvangst mogelijk

Vissers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen.  Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Door die maatregel kunnen vissers aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. De sector zal nu gezamenlijk hierover afspraken maken.

Ook onze vissers hebben het in coronatijden moeilijk. In normale tijden is 40 % van de vis die in onze veilingen aan de kust wordt aangevoerd bedoeld voor de markten en de horeca. Door een aantal coronamaatregelen hebben ze het moeilijker om hun producten aan de man te brengen. De prijs voor de vangst is gemiddeld met ongeveer 40% gedaald.

Momenteel varen de meeste vaartuigen nog altijd uit. Maar nu komt toch de vraag om tijdelijk voor kortere periodes van een week niet uit te varen om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving ingeschreven. Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum 3 weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Naargelang de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1500 en 6000 euro per week.

De reders moeten hierover onderling afspraken maken om de continuïteit van de aanvoer bij de visveilingen niet in gevaar te brengen. Zij zullen ook nagaan hoe de bemanning extra kan ondersteund worden. Maximum 40% van de vloot mag tegelijk stil liggen.

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “Onze vissers hebben het hard te verduren. De verkoop ligt drastisch lager en de prijzen zijn gemiddeld met 40 % gedaald. Om die reden komen we financieel tegemoet voor die vissers die tijdelijk niet uitvaren en dus minder aanvoeren om de prijzen weer te laten aantrekken. De vissers zullen nu onderling afspraken maken wie wanneer niet uitvaart en tegelijk de aanvoer van verse vis bij de visveilingen de garanderen."