Vlaams minister van Werk Hilde Crevits verwacht duidelijke actie van VDAB na audit door het Rekenhof

Vandaag publiceerde het Rekenhof een audit over het uitbestedingsbeleid van VDAB. Een stevig rapport met een harde en niet mis te verstane conclusie. Het uitbestedingsbeleid van VDAB is de afgelopen jaren op een onvoldoende professionele manier opgezet. De wijze waarop VDAB zich als regisseur georganiseerd heeft om de samenwerking met partners op vlak van arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, is niet in orde. Dat verontrust minister Crevits sterk. Eén ding is duidelijk, het gaat niet om een rapport over de dienstverlening of het werk van de vele VDAB-bemiddelaars, wel over de interne organisatie van VDAB. Op vraag van minister Crevits heeft VDAB een actieplan uitgewerkt om het uitbestedingsbeleid en het databeheer te professionaliseren, wordt de regie-rol van VDAB duidelijk uitgeklaard én moeten de controle-instrumenten volop worden gebruikt. Naar aanleiding van deze audit zullen we het Jaarlijks Ondernemings Plan (JOP) voor 2021 tussentijds herevaluaeren en bijsturen. Geen plan dat daarna in de schuif verdwijnt, maar een plan dat effectief wordt omgezet naar actie. VDAB zal daarvoor steunen op externe begeleiding.7

https://www.vdab.be/nieuws/pers/vdab-lanceert-actieplan-voor-een-beter-uitbestedingsbeleid?utm_source=twitter&utm_medium=organic&utm_campaign=webdiensten