Vlaamse overheid is eigenaar van het domein van de Rode Ridder

01-10-2007
Extra middelen voor bossen en natuurgebieden in 2008

Op vrijdag 28 september 2007 werd het kasteel en het domein van Horst, bekend van de avonturen van de Rode Ridder, eigendom van de Vlaamse overheid. De aankoopprijs bedroeg 2,6 miljoen euro. Met deze belangrijke investering wil Vlaams minister Hilde Crevits de natuur- en cultuurhistorische waarde van dit gebied van 113 ha definitief veiligstellen en tegelijkertijd een belangrijke stimulans geven aan de opwaardering van de natuur en de recreatieve waarde van dit domein.

Voor natuur en bosbeheer in het algemeen trekt minister Crevits voor 2008 2,6 miljoen euro extra uit. Minister Crevits wil met deze versterkte inzet op beheer en inrichting in hoofdzaak bekomen dat de kwaliteit en de toegankelijkheid van bossen en natuurgebieden blijvend verbeterd wordt.

Vlaams minister Hilde Crevits: "De aankoop van het domein en de prachtige waterburcht van Horst is belangrijk om de uitzonderlijke natuurwaarden in het hart van het Hageland via aankoop en beheer veilig te stellen en verder te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat verder investeren in de uitbouw van een met zorg beheerd grootschalig natuurgebied tussen de dorpskernen van Holsbeek en Tielt-Winge, op termijn een belangrijke troef zal vormen voor de streek. Er zijn bovendien tal van mogelijkheden om natuur, cultuurhistorie en zachte recreatie te laten samengaan. Daarenboven verhoogt dit de attractiviteit van het Hageland voor al wie er woont, werkt of wandelt."

Om natuurinrichtingsprojecten, zoals dat van Horst, te kunnen realiseren, heeft minister Hilde Crevits 2,6 miljoen euro extra uitgetrokken. Het Vlaamse Gewest zal in 2008 dus tot 17,3 miljoen euro aan middelen kunnen inzetten ten gunste van natuur- en bosbeheer.